Nowi konsultanci wojewódzcy powołani przez wicewojewodę
Do grona wojewódzkich konsultantów medycznych dołączyli nowi specjaliści w swoich dziedzinach. Ich wiedza i doświadczenie będą miały istotny wpływ na rozwój opieki zdrowotnej w regionie.
  1. Wręczenie aktów powołania przez wicewojewodę.
  2. Nowi konsultanci z zatwierdzeniem ministra zdrowia.
  3. Opis obowiązków konsultantów wojewódzkich.

Wicewojewoda Dawid Krystek niedawno wręczył akty powołania kolejnym wybitnym specjalistom, którzy dołączyli do grona konsultantów wojewódzkich w różnych dziedzinach medycyny. To ważne wydarzenie dla naszego regionu, gdyż ich wiedza i doświadczenie będą miały bezpośredni wpływ na jakość opieki zdrowotnej.

Nowymi konsultantami, za zgodą ministra zdrowia, zostali:

  • prof. dr hab. n. med. Maria Giżewska - pediatria metaboliczna;
  • dr hab. n. med. Alicja Nowicka - stomatologia zachowawcza z endodoncją;
  • dr hab. n. med. Tomasz Ociepa - onkologia i hematologia dziecięca;
  • dr hab. n. med. Marcin Sawicki - radiologia i diagnostyka obrazowa.

Rola konsultantów wojewódzkich jest nie do przecenienia. Wśród ich obowiązków znajdują się m.in. wydawanie opinii dla organów administracji publicznej, nadzorowanie merytorycznej strony doskonalenia zawodowego oraz szkolenia specjalizacyjnego, a także udział w pracach komisji i zespołów powoływanych w celu realizacji polityki zdrowotnej. Dzięki ich zaangażowaniu możemy liczyć na rozwój i poprawę jakości usług medycznych w naszym regionie.


Na podst. ZUW w Szczecinie