Jak zwalczyć szkodniki łuszczynowe — ostatnie zagrożenie dla rzepaku

Uprawa rzepaku ozimego wchodzi w decydującą fazę nalewania nasion. Przed plantatorami ostatni zabieg w tzw. fazie opadania płatka, którego celem jest eliminacja zgnilizny twardzikowej, suchej zgnilizny kapustnych, szarej pleśni oraz czerni krzyżowych. Równie ważne co zabezpieczenie przed chorobami, jest ograniczenie występowania dwóch gatunków szkodników, których larwy wygryzają nasiona w łuszczynach — pryszczarka kapustnika i chowacza podobnika.

Zwalczanie szkodników łuszczynowych coraz trudniejsze

Do eliminacji chowacza podobnika i pryszczarka kapustnika powszechnie wykorzystywane są produkty lub mieszaniny opryskowe łączące działanie systemiczne z kontaktowym. W przeszłości do ochrony przed szkodnikami łuszczynowymi była stosowana jedna z dwóch substancji czynnych z grupy neonikotynoidów: acetamipryd lub tiachlopryd.  Ostatni z wymienionych związków nie może być jednak już aplikowany w ochronie roślin uprawnych przed szkodnikami na ternie Unii Europejskiej, ponieważ decyzją Komisji Europejskiej został wycofany z handlu w 2021 roku.

Jaką formę szkodnika zwalczamy?

W przypadku chowacza podobnika i pryszczarka kapustnika bardzo ważne jest zwalczenie formy dorosłej przed złożeniem jaj. Wynika to z faktu, że larwy żerują wewnątrz łuszczyn, a działanie systemiczne substancji czynnej jest zbyt słabe do ich eliminacji.

Dlaczego trzeba zwalczać szkodniki łuszczynowe?

Larwy obu szkodników wyjadają zawiązane nasiona, przez co w sposób bezpośredni obniżają poziom plonowania. W ich przypadku występuje również szkodliwość pośrednia:

  • miejsce wżeru w łuszczynę przerywa ciągłość tkanek roślin — może zachodzić infekcja np. czernią krzyżowych,
  • zasiedlone przez szkodniki łuszczyny szybciej zamierają — prowadzi to do osypywania nasion,
  • ptaki w poszukiwaniu pokarmu mogą rozrywać łuszczyny — straty w plonie

Wynika z tego jednoznacznie, że nie wykonanie skutecznej ochrony owadobójczej w końcowym okresie prowadzenie uprawy może znacząco ograniczyć efektywność ekonomiczną.

Czym zwalczać szkodnik łuszczynowe?

Plantatorzy rzepaku ozimego mają do wyboru zasadniczo dwa rozwiązania. Pierwszym z nich jest zastosowanie gotowego produktu Inazuma 130 WG dostępnego w sklepie internetowym https://osadkowski.pl/produkt/inazuma-130-wg-1kg--s-87307 lub przygotowanie mieszaniny opryskowej, w której bardzo ważnym składnikiem jest substancja czynna acetamipryd.

Inazuma 130 WG jest połączeniem właśnie związku acetamipryd- z grupy neonikotynoidów z pyretroidem, a mianowicie lambda -cyhalotryną. Umożliwia to uzyskanie bardzo wysokiej skuteczności owadobójczej na szkodniki łuszczynowe.