Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Szczecin

W dniu 25 września 2019 r. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie przeprowadzono etap wojewódzki II Ogólnopolskiego Konkursu dla Policjantów - Oskarżycieli Publicznych. O miano najlepszego oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia rywalizowało tym razem 22 funkcjonariuszy, którzy wyłonieni zostali w drodze konkursów przeprowadzonych w komendach powiatowych i miejskich Policji województwa zachodniopomorskiego.

Wzorem przeprowadzanych od kilkudziesięciu lat zawodów sprawdzających wiedzę i umiejętności zawodowe policjantów w tym roku po raz drugi rywalizują policjanci na co dzień wykonujący zadania oskarżyciela publicznego, czyli strony procesowej biorącej udział w rozprawie sądowej w sprawach o wykroczenia. Celem konkursu jest przede wszystkim doskonalenie wiedzy i podniesienie umiejętności zawodowych policjantów pełniących funkcję oskarżyciela publicznego oraz przybliżenie społeczeństwu problematyki służby policjantów pełniących tę funkcję.

Patronat nad konkursem objął Komendant Główny Policji, a organizatorem etapu wojewódzkiego był Wydział Prewencji KWP w Szczecinie. Uczestnicy konkursu rywalizowali w dwóch konkurencjach. Pierwszą był pisemny test wiedzy, druga polegała na rozwiązaniu 10 kazusów z zakresu materialnego prawa wykroczeń. W ten sposób sprawdzono zarówno poziom wiedzy uczestników konkursu, jak również ich umiejętności w zakresie stosowania prawa.

Najlepszym oskarżycielem publicznym w województwie okazał się asp. szt. Łukasz Tęsiorowski reprezentujący Komendę Miejską Policji w Szczecinie. Tuż za nim uplasowali się st. sierż. Mateusz Sałbut reprezentujący Komendę Miejską Policji w Koszalinie i asp. Sebastian Kołodziński z Komendy Powiatowej Policji w Wałczu. Poziom rywalizacji wśród najlepszych uczestników był wyrównany o czym świadczą minimalne różnice w klasyfikacji końcowej konkursu. Zwycięzca eliminacji wojewódzkich reprezentować będzie garnizon zachodniopomorski w finale krajowym konkursu, który odbędzie się w dniach 18-19 listopada 2019 r. w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

 

Nagrody laureatom etapu wojewódzkiego konkursu wręczył dr Marek Jasztal Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie.

 

podinsp. Zbigniew Kozicki

  • 1
    1
  • 2
    2