Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Szczecin

Szczecińscy policjanci z Wydziału Prewencji KMP w Szczecinie w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje 2019” przeprowadzili kolejne wakacyjne spotkanie z uczestnikami półkolonii, której organizatorem było Centrum „Baw się i Buduj” w Szczecinie.

Mundurowi w trakcie spotkania przeprowadzili prelekcje na temat bezpieczeństwa w trakcie wakacji, bezpiecznego zachowania nad wodą i w mieście, odpowiedzialnego zachowania oraz bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

Do zakończenia wakacji sprawdzeniom zostaną poddane kolejne miejsca zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w Szczecinie. Przy tej okazji uczestnicy półkolonii będą mieli możliwość spotkania się ze szczecińską Policją i przypomnienia sobie tematyki związanej z bezpieczeństwem.

 

nadkom. Tomasz Tytonik/ZKS KMP