Służby analizują śnięcie ryb na plaży w Lubczynie
Martwe ryby na plaży w Lubczynie wzbudziły niepokój wśród mieszkańców i władz lokalnych. Służby intensywnie pracują nad wyjaśnieniem sytuacji i podjęciem odpowiednich działań. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski zwołał posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, aby omówić bieżący stan rzeczy.

Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W odpowiedzi na niepokojące doniesienia o śnięciu ryb na plaży w Lubczynie, wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski zwołał posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Spotkanie miało na celu ocenę sytuacji oraz omówienie działań podjętych przez różne służby i inspekcje.

Od 18 czerwca strażacy oraz przedstawiciele Wód Polskich wyłowili blisko 1250 kilogramów martwych ryb. Proces ten rozpoczął się od 50 kg wyłowionych 18 czerwca, następnie 100 kg 19 czerwca, a kulminacja nastąpiła wczoraj, gdy wyłowiono około 800 kg. Dzisiaj ilość wyłowionych ryb spadła do około 300 kg.

Badania wody i wyniki analiz

Badania próbek wody pobranych 19 czerwca z jeziora Dąbie w Lubczynie wykazały obecność 39 milionów komórek złotej algi na litr wody. Mimo że jest to wysoka wartość, nie przekracza ona poziomu, który mógłby bezpośrednio zagrażać rybom. Wojewoda Adam Rudawski podkreślił, że poza sytuacją w Lubczynie oraz incydentem z martwymi małżami w Kanale Stary Kostrzynek, nie odnotowano innych niepokojących sygnałów w regionie.

- Aktualnie, poza sytuacją w Lubczynie oraz informacją o martwych małżach w Kanale Stary Kostrzynek, nie mamy niepokojących sygnałów. W żadnym miejscu na Odrze nie odnotowano śnięcia ryb, a badania wody w Widuchowej wskazują na bardzo niski poziom złotej algi.

Stały monitoring i gotowość do działania

Służby i instytucje nieustannie monitorują stan rzek i akwenów, aby szybko reagować na ewentualne zagrożenia. Wojewoda Rudawski zapewnił, że są one gotowe do podejmowania działań również w weekendy. Mieszkańcy mogą zgłaszać wszelkie niepokojące sygnały całodobowo do dyżurnych Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego pod numerami telefonów 91 43 03 342 lub 696 03 11 68.

- Służby i instytucje stale monitorują rzekę i akweny i są gotowe do podejmowania działań, również w weekend. Niepokojące sygnały można zgłaszać całodobowo do dyżurnych Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego pod nr tel. 91 43 03 342 lub 696 03 11 68 – dodaje wojewoda.

Podsumowanie i dalsze kroki

Sytuacja w Lubczynie jest pod stałą kontrolą, a służby intensywnie pracują nad wyjaśnieniem przyczyn śnięcia ryb. Mieszkańcy mogą być pewni, że wszelkie działania są podejmowane, aby jak najszybciej rozwiązać problem i zapobiec podobnym incydentom w przyszłości. Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego będzie na bieżąco informować o postępach w tej sprawie.


Na podst. Urząd Wojewódzki w Szczecinie