Co należy zrobić, chcąc zapewnić działce przyłącze energetyczne?Dostęp do sieci elektroenergetycznej to podstawa funkcjonowania każdej nieruchomości. Przyłącze energetyczne jest niezbędne nie tylko na etapie wykańczania obiektu. Dostawę energii elektrycznej na działkę warto zabezpieczyć jeszcze przed rozpoczęciem prac budowlanych. Agregat owszem sprawdza się na terenach budowlanych, jednak jest to rozwiązanie tymczasowe. Korzystanie z niego w dłuższej perspektywie czasu, może obniżyć efektywność robót, a w konsekwencji opóźnić finalizację projektu. Im szybciej na działce pojawi się licznik energii elektrycznej, tym lepiej z punktu widzenia powodzenia prac budowlanych. Warto więc zadbać o przyłącze elektryczne na wstępnym etapie planowania prac budowlanych, zanim na działce pojawią się urządzenia i maszyny, wymagające zasilania. Co zrobić, aby na terenie budowlanym popłynął prąd? Na jakiej podstawie następuje wydanie warunków technicznych przyłączenia?

Co to jest przyłącze energetyczne?

Przyłącze elektryczne to w dużym skrócie część całej sieci energetycznej. Łączy ją z docelową instalacją, której rozliczenie za przesył prądu dzieje się na podstawie układu pomiarowego. Sama zaś instalacja odbiorcza ma określoną moc. Określa ją zakład energetyczny poprzez określenie warunków przyłączenia na etapie złożenia wniosku o przyłącze energetyczne. Wyróżnia się dwa rodzaje przyłącza energetycznego: przyłącze napowietrzne z napowietrznymi liniami energetycznymi oraz przyłącze kablowe, gdzie instalacja budynku jest powiązana z siecią kablem nadziemnym.

Jak zagwarantować działce dostawę energii elektrycznej?

Montaż przyłącza energetycznego wiąże się z dopełnieniem kilku formalności ze strony właściciela działki. Klikając w przyłącze energetyczne krok po kroku można zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi kolejnych kroków wykonania przyłącza. W pierwszej kolejności należy wystąpić do zakładu energetycznego z wnioskiem. Dokument o budowę przyłącza składa się w wybranym zakładzie energetycznym przypisanym danej lokalizacji. Wzór wniosku można otrzymać w Biurze Obsługi Klienta operatora lub pobrać z jego strony internetowej. Wypełniony materiał można wysłać pocztą bądź przesłać drogą elektroniczną.

Warunki przyłączenia

Procedura podłączenia działki do sieci energetycznej może zostać rozpoczęta dopiero po zaakceptowaniu przez strony warunków przyłączenia. Te zaś określa zakład energetyczny na podstawie informacji zawartych we wniosku. Obejmują one zarówno szacowaną opłatę za przyłączenie, jak i rodzaj przyłącza oraz dookreślają moc przyłączeniową. Termin wykonania prac definiuje umowa, a czas realizacji jest uzależniony od zakładu energetycznego. Może wynosić od kilku do nawet kilkunastu miesięcy przy czym budowa przyłącza zdarza się, że zajmuje nawet 5 miesięcy. Warto przy tym zaznaczyć, że umowa o przyłączenie nie jest tym samym co umowa sprzedaży energii elektrycznej. Tę podpisuje się dopiero zakończeniu robót i oficjalnym odbiorze technicznym instalacji wraz z przyłączem.

Przyłącze prądu stanowi niezbędny czynnik, pozwalający na realizację prac budowlanych. Warto z wyprzedzeniem zadbać o źródło energii na działce, tak aby usprawnić realizację planu budowy. Kluczowe w tym wypadku jest złożenie wniosku o przyłącze energetyczne na czas. Na jego podstawie podpisana zostanie umowa, a następnie zakład energetyczny zagwarantuje przyłącze do sieci energetycznej.