Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Szczecin

Mimo niesprzyjającej aury Policjanci Referatu Wodnego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie nie ustają w wysiłkach na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom naszego miasta. Trudne warunki atmosferyczne spowodowały gwałtowne podniesienie poziomu wód podtapiając niżej położone zabudowania na wyspie Puckiej, natomiast wezbrana rzeka po raz kolejny niosła swoim nurtem niewidoczne przeszkody w torze wodnym.

Szczecińscy „Wodniacy” patrolując tereny przywodne sprawdzali czy w zalanych pomieszczeniach nie są uwięzieni ludzie wymagający pomocy lub ewakuacji, ponadto po wezwaniu statku „Nawigator XXI” udali się w rejon Odry Zachodniej gdzie dryfowały powalone drzewa.


Nasiąknięte drewno niemal nie wystawało z wody powodując istotne zagrożenie w ruchu wodnym. Ze względu na powagę sytuacji, w porozumieniu z Kapitanatem Portu dryfujące kłody zostały zabezpieczone, przetransportowane do pływającego dźwigu, który usunął je w bezpieczne miejsce.

 

sierż. sztab. Rafał Nicki/ZKS KMP

  • Szczecińscy „Wodniacy” w trosce o bezpieczeństwo kontrolują akweny
  • Szczecińscy „Wodniacy” w trosce o bezpieczeństwo kontrolują akweny
  • Szczecińscy „Wodniacy” w trosce o bezpieczeństwo kontrolują akweny
  • Szczecińscy „Wodniacy” w trosce o bezpieczeństwo kontrolują akweny
  • Szczecińscy „Wodniacy” w trosce o bezpieczeństwo kontrolują akweny