Przystanek
W związku z pracami budowlanymi na ul. Matejki, mieszkańcy muszą przygotować się na zmiany w kursowaniu autobusów. Od czwartku, 6 czerwca przystanek "Matejki" zostanie przeniesiony, co może wpłynąć na codzienne dojazdy do pracy czy szkoły.
  1. Zmiana lokalizacji przystanku "Matejki" od 6 czerwca.
  2. Przystanek przeniesiony o 50 metrów w stronę ul. Księżnej Salomei.
  3. Wprowadzenie drugiego etapu czasowej organizacji ruchu.
  4. Utrzymanie wszystkich przejść dla pieszych.

Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Matejki wkracza w kolejny etap. W związku z tym, od czwartku, 6 czerwca, przystanek autobusowy "Matejki" dla linii 58, 59, 68, 101, 107, 524 jadących w kierunku pl. Rodła (Pomorzan) zostanie przeniesiony o około 50 metrów w stronę ul. Księżnej Salomei. Zmiana ta ma charakter tymczasowy i obowiązywać będzie do odwołania.

Przebudowa jest częścią większego projektu "Spójne trasy rowerowe dla Szczecina ul. Matejki". W czwartek, 6 czerwca, od godzin porannych, wdrożony zostanie drugi etap czasowej organizacji ruchu w tym rejonie. Jak informuje Kacper Reszczyński z ZDiTM, wygrodzony zostanie chodnik oraz istniejąca zatoka autobusowa z prawoskrętem na odcinku od ul. Bazarowej do ul. Malczewskiego.

- Jezdnia ulicy Matejki na kierunku do placu Rodła zawężona zostanie do dwóch pasów ruchu. Skręt w prawo w ul. Malczewskiego realizowany będzie ze środkowego pasa ruchu. Utrzymane zostaną wszystkie istniejące przejścia dla pieszych - informuje Kacper Reszczyński z ZDiTM.

Zmiany te mają na celu poprawę infrastruktury rowerowej i pieszej w naszym mieście, co w przyszłości przyniesie korzyści zarówno mieszkańcom, jak i turystom. Prosimy o wyrozumiałość i dostosowanie się do nowych warunków ruchu drogowego. Będziemy na bieżąco informować o postępach prac i ewentualnych dalszych zmianach organizacji ruchu.


Opierając się na: UM Szczecin