Policjantka z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji przeprowadziła lekcje w pierwszych klasach Szkoły Podstawowej nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Szczecinie.

Na początku zajęć policjantka przedstawiła dzieciom czym zajmuje się policjant oraz jakie są jego główne zdania i obowiązki podczas pełnienia służby.

Głównym tematem lekcji było bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Funkcjonariuszka omówiła jak należy prawidłowo przechodzić przez wyznaczone przejście dla pieszych, które nie posiada sygnalizacji świetlnej. Uczniom został przedstawiony główny powód powstawania wypadków drogowych z udziałem pieszych. W czasie zajęć policjantka wytłumaczyła uczniom dlaczego muszą korzystać z fotelików podczas jady samochodem.

Dzieci wspólnie uczyły się jak należy wezwać pomoc poprzez wybranie numeru alarmowego 112.  

Podczas prowadzonych lekcji został przedstawiony problem kontaktu z osobą obcą lub nieznajomą. Uczulono dzieciaki, aby nie rozmawiały, nie nawiązywały kontaktu, ani nie brały nic do jedzenia od osób, których nie znają.

W czasie zajęć dzieci chętnie brały udział w ćwiczeniach oraz były bardzo aktywne w udzielaniu odpowiedzi na zadawane pytania.

mł. asp. Natalia Misiewicz/ZKS KMP