Asystent do Spraw Nieletnich komisariatu Niebuszewo odwiedził młodzież z Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej „Dom pod żaglami” przy ul. Jarowiata w Szczecinie. Głównym tematem spotkania były konsekwencje prawne nieletnich dopuszczających się czynów karalnych, a także odpowiedzialność prawna, która ciąży na osobach nieletnich uciekających z domu czy Placówki Opiekuńczo Wychowawczej.

W  trakcie spotkania została poruszona tematyka zagrożeń, z jakimi mogą spotkać się w naszym mieście osoby nieletnie. Wyczerpująco  zostały przedstawione wychowankom zasady zachowywania się w sytuacjach, które mogłyby narazić ich na niebezpieczeństwo.

Przypomniano o odpowiedzialności karnej w przypadku kiedy młody człowiek popełni czyn karalny. Pojawiły się pytania odnośnie konsekwencji prawnych w sytuacji, gdy nieletni będzie uciekać z domu czy ze szkoły, dlatego też policjant przedstawił konsekwencje prawne takich zachowań.

 

mł. asp. Tomasz Biegun/ZKS KMP