Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Szczecin

Funkcjonariusz WP Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, spotkał się z Dyrektorem LO nr VII Panem Bogdanem Dziewulskim, w sprawie koordynacji harmonogramu spotkań policjantów z uczniami klas mundurowych.

W LO nr VII znajdują się trzy klasy o profilu bezpieczeństwo publiczne i trzy klasy o profilu policyjnym. Dyrektor szkoły dumnie zaprezentował i przedstawił osiągnięcia uczniów, którzy zostając abiturientami szkoły znaleźli zatrudnienie w służbach mundurowych, takich jak Policja, Państwowa Straż Pożarna oraz Wojsko Polskie.

Ponadto Dyrektor Szkoły zaprezentował dyplom ucznia szkoły Kacpra Mazura z Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności organizowanej przez Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego.

Cieszymy się, że jako policjanci przyczyniliśmy się w kształtowaniu wiedzy i prezentowaniu uczniom służby w polskiej Policji.

 

asp. szt. Paweł Krahel/ZKS KMP