Sąd: Nielegalne działania prokuratury wobec ZBiLK
W Szczecinie sąd stwierdził niezgodność z prawem działań prokuratury wobec Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych
  1. W listopadzie 2023 roku, na polecenie prokuratury, policja wkroczyła do siedziby ZBiLK.
  2. Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych złożył zażalenie na postanowienie prokuratury.
  3. Sąd Rejonowy w Szczecinie uchylił zaskarżone postanowienie i uznał przeszukanie za nielegalne.
  4. Uzasadnienie sądu podkreśla brak precyzji i nadużycie w zakresie wydanych poleceń.

21 listopada ubiegłego roku, funkcjonariusze policji na wniosek prokuratury, przeprowadzili przeszukanie w siedzibie Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych przy ul. Mariackiej 25. Celem było zabezpieczenie dokumentów oraz sprzętu elektronicznego, które miały posłużyć jako dowody w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości przy przyznawaniu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz procesów rekrutacyjnych w latach 2022-2023.

ZBiLK nie zgodził się z działaniami prokuratury i złożył zażalenie, domagając się unieważnienia postanowienia. Sąd Rejonowy w Szczecinie przychylił się do tego wniosku, uznając, że przeszukanie było przeprowadzone na podstawie zbyt ogólnych zarzutów, nieopartych na mocnych dowodach. Z tego powodu, cała operacja została uznana za niezgodną z prawem.

W uzasadnieniu wyroku, sędzia wskazał na brak konkretyzacji w zarzutach, co jest niezgodne z zasadami prawa i może prowadzić do nadużyć. "Nie jest tym samym dopuszczalne przeszukanie 'intuicyjne'... Nieprawidłowe jest zatem lakoniczne i zdawkowe wskazanie, że wydane powinny zostać również 'inne przedmioty, których posiadanie jest zabronione' oraz 'inne rzeczy ujawnione w toku czynności, które mogą stanowić dowód w sprawie'." – czytamy w uzasadnieniu. Dodatkowo, sąd zaznaczył, że prokuratura mogła zażądać interesujących ją dokumentów bez konieczności przeprowadzania przeszukania.

Ta decyzja sądu podkreśla ważność przestrzegania procedur prawnych i ochrony praw obywateli przed arbitralnymi działaniami władz. Jest to przypomnienie dla wszystkich instytucji, że działania prawne muszą być zawsze dobrze uzasadnione i precyzyjnie skonstruowane, aby nie naruszać podstawowych wolności i praw obywatelskich.


Opierając się na: Urząd Miasta w Szczecinie