UM Szczecin: Ostatnie dni na uwagi do Programu Rewitalizacji
Z końcem kwietnia zamykają się konsultacje dotyczące ważnego dokumentu dla przyszłości naszego miasta. Chodzi o Gminny Program Rewitalizacji, który przewiduje szereg działań na najbliższe dekady. Oto ostatnia szansa, by wpłynąć na jego ostateczny kształt.
  1. Do 19 kwietnia mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi do projektu.
  2. Program zakłada realizację ponad 100 inwestycji i działań.
  3. Możliwość uzyskania dofinansowania z Funduszy Europejskich.
  4. Wszystkie materiały dostępne są online dla zainteresowanych.

Prace nad "Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Miasto na lata 2024-2034" osiągnęły kluczowy moment – projekt jest już gotowy i czeka na finalne uwagi od mieszkańców. W dokumencie znalazło się ponad 100 propozycji działań, które mają przemienić obszary wymagające szczególnej uwagi i wsparcia. Od drobnych inicjatyw obywatelskich po duże projekty infrastrukturalne, które mogą liczyć na wsparcie finansowe z europejskich funduszy na lata 2021-2027.

Konsultacje społeczne to fundament demokratycznego zarządzania miastem, gdzie każdy głos ma znaczenie. - Konsultacje dokumentu potrwają do 19 kwietnia 2024 r., do godz. 15.00 - przypomina Sylwia Cyza-Słomska z Centrum Informacji Miasta.

Nie przegapcie okazji, by mieć realny wpływ na przyszłość naszego miasta. To właśnie teraz każda sugestia może przyczynić się do lepszej i bardziej zrównoważonej przemiany naszego wspólnego środowiska. Zachęcamy do zapoznania się z projektem planu, który jest dostępny online.


Opierając się na: UM Szczecin