Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Szczecin

Każdego dnia Dzielnicowi KP Szczecin Śródmieście pilnują bezpieczeństwa na terenie podległym, pełniąc służbę obchodową. Na skutki działań osób łamiących prawo narażeni są więc wszyscy mieszkańcy, dlatego policjanci dbają nie tylko o bezpieczeństwo zdrowia i życia, ale również o bezpieczeństwo mienia mieszkańców naszego miasta.

Szczególnie narażone na kradzieże w tym czasie są miejsca, w które rzadziej zaglądaliśmy zimową porą. Do miejsc tych należą ogrody działkowe, które w trakcie zimy nie są miejscem częstych wizyt właścicieli działek.

Z tego też powodu funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komisariatu Policji Szczecin Śródmieście, przeprowadzili działania profilaktyczno kontrolne na terenie ogrodów działkowych mieszczących się w rejonie podległym jednostce. W trakcie działań policjanci zwracali uwagę na mienie ale również na osoby mieszkające na terenie ogrodów działkowych.

Tereny te są miejscem przebywania osób bezdomnych jak również tych, którzy z rożnych przyczyn wybrali ogrody jako miejsce swego zamieszkania. Działania te również mają na celu nawiązanie kontaktu z administracjami Rodzinnych Ogrodów Działkowych celem przekazania informacji dotyczących przygotowania się do zimowej pory pod kątem zabezpieczenia mienia znajdującego się na działkach.

 

podkom. Michał Sroka/ZKS KMP

  • dzielnicowi rozmawiają na działkach z dwoma starszymi kobietami
  • dwóch umundurowanych dzielnicowych patrzą na działki
  • dwóch umundurowanych dzielnicowych idą przez teren działek