Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Szczecin

Każdego dnia szczecińscy policjanci pilnując bezpieczeństwa na terenie miasta pełnia służbę patrolowo interwencyjną. Pilnując porządku na lądzie i na wodzie. Do popełniania przestępstw dochodzi w różnych miejscach i porach. Na skutki działań osób łamiących prawo narażeni są więc wszyscy mieszkańcy, dlatego szczecińscy Policjanci dbają nie tylko o bezpieczeństwo zdrowia i życia ale również o bezpieczeństwo mienia mieszkańców naszego miasta.

Szczególnie narażone na kradzieże w tym czasie są takie miejsca w które rzadziej będziemy zaglądać zimową porą. Do miejsc tych należą ogrody działkowe, które w jesienno - zimowej porze nie są miejscem częstych wizyt właścicieli działek. Z tego też powodu funkcjonariusze Wydziału Prewencji KMP w Szczecinie przeprowadzili działania profilaktyczno kontrolne na terenie ogrodów działkowych mieszczących się w Szczecinie. W trakcie działań policjanci zwracali uwagę na mienie ale również na osoby mieszkające na terenie ogrodów działkowych. Tereny te są miejscem przebywania osób bezdomnych jak również tych, którzy z rożnych przyczyn wybrali ogrody jako miejsce swego zamieszkania. Działania te również mają na celu nawiązanie kontaktu z administracjami Rodzinnych Ogrodów Działkowych, by przekazać informacje dotyczące przygotowania się do zimowej pory pod kątem zabezpieczenia mienia znajdującego się na działkach.

 

podkom. Michał Sroka/ZKS KMP

  • Patrole na szczecińskich działkach – policyjne przygotowania do sezonu jesienno - zimowego
  • Patrole na szczecińskich działkach – policyjne przygotowania do sezonu jesienno - zimowego
  • Patrole na szczecińskich działkach – policyjne przygotowania do sezonu jesienno - zimowego
  • Patrole na szczecińskich działkach – policyjne przygotowania do sezonu jesienno - zimowego