Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Szczecin

Zgodnie z art. 39 Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym „kierujący pojazdem samochodowym oraz osoba przewożona takim pojazdem wyposażonym w pasy bezpieczeństwa są obowiązani korzystać z tych pasów podczas jazdy”.

Wczoraj policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Szczecinie wzięli udział w ogólnopolskich działaniach pn. „PASY”. Głównym zadaniem pasów bezpieczeństwa jest przede wszystkim chronić osoby podróżujące pojazdem przed uszkodzeniem ciała w razie zdarzenia drogowego lub gwałtownego hamowania. Osoby znajdujące się w pojeździe w momencie zapięcia pasów są w tzw. „klatce bezpieczeństwa”. Działanie pasów jest bardzo proste, ponieważ mają zapobiec przemieszczaniu się ludzkiego ciała wewnątrz pojazdu podczas nagłego hamowania.

Nieprawidłowo zapięte pasy bezpieczeństwa grożą kalectwem, a czasami nawet śmiercią. Pamiętajmy o prawidłowym zapisaniu pasów, przede wszystkim nie mogą być skręcone. Pasy bezpieczeństwa muszą być odpowiednio ułożone, ponieważ jego część biodrowa powinna przebiegać pod kolcami biodrowymi, a część barkowa powinna przebiegać przez klatkę piersiową oraz środek ramienia.

W czasie działań funkcjonariusze szczecińskiej drogówki sprawdzali, czy z pasów bezpieczeństwa korzystają sami kierujący oraz ich pasażerowie.

 

 

st. sierż. Natalia Misiewicz/ZKS KMP

  • osoba zapięta w pasy bezpieczeństwa
  • pas bezpieczeństwa
  • policjanci kontrolują biały samochód
  • policjanci na ulicy podczas zdarzenia drogowego widoczny tez radiowóz
  • kogut policyjny