Funkcjonariuszka z WP KMP w Szczecinie spotkała się z pierwszoklasistami w Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej 22 w Szczecinie.

Podczas spotkania policjantka przypomniała o zasadach, które należy przestrzegać mając na uwadze bezpieczeństwo własne, i w jaki sposób zachować się w przypadku gdy osoba postronna znajduje się w niebezpieczeństwie.

Przypomniała o zasadach dotyczących posłuszeństwa wobec osób pod których opieką znajdują się małoletni oraz jak należy się zachować w przypadku kontaktu z osobą nieznajomą. Nie zabrakło także zadania praktycznego – uczniowie ćwiczyli prawidłowe postawy, które należy przyjąć w przypadku ataku agresywnego psa.

Na zakończenie i jednocześnie pamiątkę spotkania, uczniowie otrzymali pieczątkę imitującą odznakę policyjną, która nawiązuje do meritum tematu.


 

sierż. szt. Monika Malińska/ZKS KMP

  • policjantka i uczniowie
  • policjantka i uczniowie
  • uczniowie
  • uczniowie
  • policjantka i uczniowie