Prezydent Szczecina otrzymał absolutorium za budżet 2023
Prezydent Szczecina otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu za 2023 rok. Podczas sesji Rady Miasta radni jednogłośnie uznali, że mimo trudności finansowych, zarządzanie finansami miasta było skuteczne.
  1. Rada Miasta Szczecin udzieliła absolutorium prezydentowi.
  2. Dochody budżetowe wyniosły 3,260 mld zł.
  3. Wydatki budżetowe zamknęły się kwotą 3,547 mld zł.
  4. Kryzys finansowy wywołany polityką rządu wpłynął na budżet.

Podczas sesji Rady Miasta, która odbyła się dzisiaj, radni zdecydowali o udzieleniu absolutorium prezydentowi Piotrowi Krzystkowi za wykonanie budżetu za 2023 rok. W obliczu licznych wyzwań, w tym skutków pandemii, wojny oraz rosnących kosztów i inflacji, miasto musiało stawić czoła poważnym trudnościom finansowym.

Prezydent Krzystek podkreślił znaczenie współpracy z Radą Miasta oraz konieczność podejmowania trudnych decyzji. "To był kolejny trudny rok. Następstwa pandemii, wojny, stale rosnące koszty oraz inflacja realnie wpływały na funkcjonowanie miasta. Staraliśmy się, aby te negatywne zjawiska w jak najmniejszym stopniu dotknęły mieszkańców. Dziękuję Radzie Miasta za współpracę oraz za udzielenie absolutorium" – powiedział Piotr Krzystek.

W 2023 roku dochody budżetowe Szczecina wyniosły 3,260 mld zł, natomiast wydatki sięgnęły 3,547 mld zł, co spowodowało deficyt w wysokości 286,9 mln zł. Pomimo tych trudności, miasto kontynuowało realizację kluczowych inwestycji, które są niezbędne dla jego rozwoju.

Dariusz Sadowski z Centrum Informacji Miasta zaznaczył, że pomimo niewystarczającej subwencji oraz rosnących kosztów utrzymania, udało się utrzymać stały wzrost nakładów na oświatę. "Pomimo niewystarczającej subwencji oraz wzrastających kosztów utrzymania, udało się również utrzymać stały wzrost nakładów na oświatę" – informuje Dariusz Sadowski. Dodał również, że miasto zakończyło rok z nadwyżką budżetową, co jest szczególnym osiągnięciem w obecnych okolicznościach.

Rok 2023 przyniósł wiele wyzwań związanych z kryzysem finansów samorządowych, wywołanym polityką ówczesnego rządu. Mimo to, miasto zdołało zachować stabilność finansową i z optymizmem patrzy w przyszłość, wchodząc w 2024 rok z nadwyżką budżetową.


Opierając się na: Urząd Miasta