Zabezpiecz swoje dane – zastrzeż PESEL i uniknij kradzieży tożsamości
W dzisiejszych czasach ochrona naszych danych osobowych jest niezwykle ważna. Jednym ze sposobów zabezpieczenia się przed kradzieżą tożsamości jest zastrzeżenie numeru PESEL. Warto wiedzieć, jak to zrobić i jakie korzyści płyną z tego rozwiązania.
  1. Zastrzeżenie numeru PESEL chroni przed kradzieżą tożsamości.
  2. Możliwość cofnięcia zastrzeżenia i ponownego zastrzeżenia PESEL.
  3. Powiadomienia PUSH informują o zmianach statusu PESEL.
  4. Od 1 czerwca 2024 roku instytucje finansowe mają obowiązek sprawdzania rejestru PESEL.

Od 1 czerwca 2024 roku wszystkie instytucje finansowe będą miały obowiązek sprawdzania rejestru PESEL. Oznacza to, że jeśli Twój numer PESEL będzie zastrzeżony, a mimo to instytucja udzieli pożyczki, nie będzie mogła dochodzić z tego tytułu należności. To istotna zmiana, która dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo naszych danych.

Możliwość zastrzeżenia numeru PESEL dostępna jest zarówno przez portal www.gov.pl, jak i w urzędzie gminy. Proces jest prosty i szybki, a w razie potrzeby można sprawnie cofnąć zastrzeżenie i zastrzec numer ponownie. To elastyczne rozwiązanie zapewnia stałą ochronę naszych danych osobowych.

Warto również wiedzieć, że po zastrzeżeniu numeru PESEL nadal można z niego korzystać. Zastrzeżenie nie wpływa na codzienne czynności takie jak załatwianie spraw urzędowych, wizyty u lekarza, czy zakup leków i biletów lotniczych. To ważne, aby pamiętać, że zastrzeżenie PESEL nie ogranicza naszych praw do korzystania z numeru PESEL w legalnych i potrzebnych sytuacjach.

W ramach usługi zastrzegania PESEL, użytkownicy mogą otrzymywać powiadomienia PUSH, które informują o weryfikowaniu statusu numeru PESEL, cofnięciu zastrzeżenia oraz automatycznym zastrzeżeniu. To dodatkowa warstwa bezpieczeństwa, która pozwala na bieżąco monitorować status naszych danych.

Nie czekaj, zabezpiecz swoje dane już dziś i zastrzeż swój numer PESEL, aby chronić się przed potencjalnymi zagrożeniami związanymi z kradzieżą tożsamości. To proste i skuteczne rozwiązanie, które może uchronić Cię przed wieloma problemami w przyszłości.


Opierając się na: ZUW w Szczecinie