W miniony czwartek funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komisariatu Szczecin Śródmieście przy wsparciu policjantów z Ruchu Drogowego, Oddziału Prewencji Policji, funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz przedstawicieli Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przeprowadzili działania prewencyjne p.n. „Bezpieczne Osiedle”. Celem akcji jest zapewnienie ładu i porządku na terenie śródmieścia.

Funkcjonariusze przeprowadzali kontrole nie tylko w rejonie lokali handlowych i sklepów monopolowych znajdujących się w centrum Szczecina ale również w rejonie szczecińskiego bulwaru piastowskiego, co miało na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta i przeciwdziałanie powstawaniu przestępstw i wykroczeń. Policjanci biorący udział w działaniach objęli swoim nadzorem również uczestników ruchu drogowego zarówno tych zmotoryzowanych jak i pieszych. O bezpieczeństwo mieszkańców dbały patrole mundurowe i typu wywiadowczego, a policjanci pełnili służbę w patrolach pieszych oraz zmotoryzowanych.

Podczas prowadzonej akcji w centrum miasta policjanci wspólnie z przedstawicielami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ujawnili sprzedaż alkoholu osobie nietrzeźwej w jednym ze sklepów monopolowych oraz zatrzymywali pięć osób poszukiwanych. Ponadto policjanci ujawnili wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu oraz w ruchu drogowym, które w większości przypadków zostały zakończone na drodze postępowania mandatowego.

Dążąc do podniesienia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców miasta, szczecińska Policja planuje przeprowadzenie kolejnych tego typu działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa na terenie miasta.
    

podkom. Michał Sroka/ZKS KMP