Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Szczecin

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu  - jak uzyskać?

W niektórych sytuacjach osoby, które posiadają działkę budowlaną i chcą na jej terenie wybudować dom, muszą uzyskać najpierw decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu. Jak to zrobić i na co trzeba się przygotować? Kiedy uzyskanie decyzji faktycznie jest niezbędne?

Decyzja o warunkach zabudowy: kiedy jest niezbędna?

Bardzo często osoby, które przeglądają oferty mieszkań na sprzedaż w Świnoujściu, Zakopanem czy Warszawie dochodzą do wniosku, że tańszym rozwiązaniem będzie zakup działki pod miastem i wybudowanie własnego domu. Osoby, które zdecydują się na taki krok, powinny po zakupie gruntu w pierwszej kolejności dowiedzieć się, czy działka jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Jeśli takiego planu dla zakupionego gruntu nie ma, konieczna będzie decyzja o warunkach zabudowy. Należy ją uzyskać, jeśli właściciel działki nieobjętej MPZP chce m.in.:

- zbudować, rozbudowa

lub nadbudować budynek albo wykonać inne roboty budowlane wymagające pozwolenia na budowę,

- zmienić sposób użytkowania obiektu budowlanego,

- zbudować na podstawie zgłoszenia wolno stojący budynek jednorodzinny.

Kiedy decyzja o warunkach zabudowy nie jest potrzebna?

Warto jednak wiedzieć, że nie zawsze uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy jest niezbędne – nawet jeśli działka nie jest objęta MPZP. Nie trzeba tego robić, jeśli właściciel działki chce dokonać tymczasowej (trwającej maksymalnie rok) jednorazowej zmiany zagospodarowania terenu, dla której nie trzeba mieć pozwolenia na budowę.

Nie jest to także konieczne w sytuacji, gdy roboty budowlane polegają na remoncie, montażu czy przebudowie i nie powodują zmiany zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego. Należy jednak przy tym pamiętać, że roboty budowlane nie mogą zmienić formy architektonicznej obiektu. Tym samym zabronione są np. prace przy elewacji istniejącego budynku.

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Osoba, która chce uzyskać decyzję o warunkach zabudowy, musi złożyć w tym celu wniosek. Można to zrobić w urzędzie miasta lub gminy właściwym dla lokalizacji inwestycji.

Wniosek do wypełnienia zazwyczaj można pobrać ze strony urzędu. Do wniosku konieczne jest dołączenie dodatkowych dokumentów:

  • 2 kopii mapy zasadniczej (albo w przypadku braku mapy zasadniczej – kopii mapy katastralnej),
  • opisowego i graficznego określenia planowego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki i zabudowy terenu,
  • w niektórych przypadkach konieczne będzie też dołączenie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Ponadto, jeśli planowana inwestycja wymaga podłączenia do sieci uzbrojenia terenu (a na ogół tak właśnie jest) wnioskujący musi dodatkowo złożyć dokument potwierdzający możliwość takiego podłączenia.

Po dostarczeniu wszystkich niezbędnych dokumentów urząd rozpoczyna postępowanie administracyjne. Warto przy okazji pamiętać, że stronami postępowania zazwyczaj są nie tylko urząd i wnioskujący, ale także właściciele nieruchomości, na które może oddziaływać planowana przez wnioskującego inwestycja.