Jeszcze tylko trzy dni pozostały chętnym na złożenie aplikacji dotyczącej zatrudnienia w Straży Miejskiej Szczecin.


Nabór dotyczy stanowiska strażnik miejski – aplikant (liczba wolnych stanowisk 11). Zainteresowanych pracą, którym porządek komunikacyjny sprawy społeczne i czystość miasta leży na sercu serdecznie zapraszamy do podjęcia pracy w naszej jednostce.


Niezbędne wymagania:
- wykształcenie minimum średnie,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- obywatelstwo polskie,
- ukończone 21 lat,
- nienaganna opinia,
- sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
- niekaralność,
- uregulowany stosunek do służby wojskowej.


Wymagania dodatkowe:
- szkolenie podstawowe dla strażnika,
- prawo jazdy kat. B,
- zamieszkanie na terenie gminy Szczecin lub najbliższej okolicy,
- dobra znajomość topografii Szczecina,
- znajomość infrastruktury miasta,
- znajomość języka obcego w stopniu umożliwiającym co najmniej podstawową komunikację: niemiecki/angielski,
- aktywność sportowa,
- umiejętność długotrwałego działania w warunkach dużego obciążenia stresem,
- umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, komunikatywność,
- brak przeciwwskazań do pracy ze zwierzętami (np. alergia, lęk),
- znajomość specyfiki pracy w Straży Miejskiej.
- znajomość podstaw elementów musztry.


Opis stanowiska:
Do głównych zadań pracowników będzie należało wykonywanie obowiązków w zakresie:
- podejmowania interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, a także w przypadku naruszenia dóbr osobistych ludzi,
- patrolowanie ulic i kontrola pod względem przestrzegania przepisów wynikających z ustawy o strażach gminnych ze szczególnym uwzględnieniem prawa lokalnego,
- przestrzegania prawa,
- rzetelnego, bezstronnego i terminowego wykonywania poleceń przełożonych.