Dzisiaj w Wydziale Elektrycznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego przy ul. 26 Kwietnia w Szczecinie, odbyły się spotkania studentów drugiego roku z funkcjonariuszem Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

W trakcie prelekcji studentom uświadamiano konsekwencję wynikające z kontaktu ze środkami psychoaktywnymi. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się też o przysługujących im prawach i możliwościach z nich wynikających. Przypominano o ryzykownych zachowaniach, do których może dojść po użyciu takich środków i konsekwencjach z nimi związanych, w tym stania się sprawcą lub ofiarą przestępstwa.

Wskazywano na prawne aspekty związane z posiadaniem lub udzielaniem środków odurzających takich jak narkotyki czy dopalacze. W czasie wykładu nie zabrakło pytań ze strony studentów dotyczących ich codziennego życia i problemów z którymi się spotykają. Dla wielu z nich podjęcie studiów związane było z opuszczeniem swoich rodzinnych miejscowości i rozpoczęciem życia w Szczecinie.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny od dziesięciu lat prowadzi swoją działalność edukacyjną. Na dziesięciu wydziałach kształci się ponad piętnaście tysięcy studentów. Spotkania z Policją mają uświadamiać studentom, że unikanie ryzykownych zachowań podnosi poziom ich bezpieczeństwa. Dlatego spotkania te będą kontynuowane również dla innych grup.

 

podkom. Michał Sroka/ZKS KMP

  • POLICJANT PROWADZI PRELEKCJĘ ZE STUDENTAMI
  • POLICJANT PROWADZI PRELEKCJĘ ZE STUDENTAMI
  • POLICJANT PROWADZI PRELEKCJĘ ZE STUDENTAMI