Doświadczanie przemocy jest złożonym problemem i często do wyjścia z przemocy potrzebna jest pomoc innych osób, a nawet wsparcie wielu służb. W sytuacji, w której doświadczamy jakiejkolwiek formy przemocy wskazane jest wsparcie z zewnątrz, które pomoże podjąć działania służące ochronie. Ta pomoc może przyjść ze strony przedstawicieli psychologa, prawnika, policjanta, lekarza, pracownika socjalnego. Czasem aby sprawnie udzielić pomocy potrzebni są oni wszyscy naraz.

Przemoc w rodzinie jest jej szczególnym rodzajem. W systemie zjawiska przemocy wewnątrz rodzinnej możemy wyróżnić przemoc: fizyczną, emocjonalną - psychiczną, seksualną, ekonomiczną oraz izolację społeczną. W odniesieniu do dzieci wyróżnia się również zaniedbania opiekuńcze i wychowawcze rodziców (opiekunów). Wymienione formy przemocy najczęściej występują łącznie i w różnych wariantach. Ofiarami przemocy rodzinnej są osoby reprezentujące różny wiek, płeć, status społeczny i wyksztalcenie. Najczęściej spotykamy w tej grupie dzieci i kobiety, zdarzają się również ludzie starsi, najrzadziej są to mężczyźni.

Stereotypem problemu nadal jest kobieta, której według społecznej opinii, wstyd oraz wyuczona bezradność często powstrzymują przed szukaniem pomocy. Niestety coraz częściej osobami podejrzanymi o stosowanie przemocy są również osoby nieletnie, które znęcają się w różnej formie nad sobą nawzajem lub niewydolnymi wychowawczo rodzicami. Każdy z tych przypadków jest tragiczny i społecznie nie powinien być akceptowany. Szczególnymi zdarzeniami są sytuacje, w których ofiarą jest osoba małoletnia. Żadna forma przemocy wobec dziecka nie powinna być tolerowana. Osoby pozostające przez długi czas w relacjach, w których dochodzi do przemocy w rodzinie, często zdradzają objawy syndromu wyuczonej bezradności. Polega on na zaakceptowaniu swojego położenia i przyzwyczajeniu się do znoszenia przemocy. Ofiara ma świadomość, że utraciła całkowicie kontrolę nad sytuacją, w której się znalazła i skupia się tylko na tym, aby zminimalizować skutki agresywnego zachowania partnera, rodzica czy rodzeństwa. Jeśli taki stan będzie trwał dłuższy czas to w perspektywie dalszego życia, młody człowiek z dużym prawdopodobieństwem będzie powielał wyuczone schematy zachowań, które nabył w wieku dorastania.

W celu wspierania systemu przeciwdziałania przemocy Policja w województwie zachodniopomorskim, 2 października z okazji Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Przemocy zaplanowała szereg działań nagłaśniających przede wszystkim formę przeciwdziałania takim zagrożeniom. Policjanci odwiedzili uczniów placówek oświatowych, spotkali się z nauczycielami i rodzicami. Brali udział w szkoleniach, które przybliżyły szereg informacji w zakresie sposobów unikania przemocy. Uczestnicy tych spotkań dowiedzieli się
o tym czym jest przemoc, w jaki sposób powinniśmy się jej przeciwstawiać i jakimi mechanizmami dysponuje Policja w zakresie wsparcia osób, które są dotknięte tym problemem. 2 października 2019 r., zintensyfikowano przedsięwzięcia profilaktyczne
w przedmiotowym obszarze. Każda jednostka terenowa Policji województwa zachodniopomorskiego we współpracy z placówkami oświatowymi, ośrodkami pomocy społecznej i innymi podmiotami przeprowadziła zajęcia edukacyjne informujące o tym w jaki sposób chronić się przed przemocą i jak można współpracować z Policją i instytucjami wspierającymi.

W trakcie spotkań ich uczestnicy poznali mechanizm działania procedury „Niebieskie Karty” oraz roli dzielnicowego w systemie wsparcia ofiar tego typu przestępstw.
W Szczecinie działania te były prowadzone między innymi przez przedstawiciela Wydziału Prewencji KWP we współpracy z Liceum Ogólnokształcącym nr 2 w Szczecinie.
W spotkaniach wzięli udział wszyscy uczniowie klas pierwszych. Bezpośrednio po spotkaniu uczestnicy mieli okazję porozmawiać indywidualnie o problemie, który niejednokrotnie dotyczył ich samych lub osób z najbliższego otoczenia.

 

podinsp. Marzena Maćkowiak - Pluta

http://szczecinek.policja.gov.pl/zsz/dzialania-policji/aktualnosci/28604,2-pazdziernika-Miedzynarodowy-Dzien-Przeciwko-Przemocy-z-udzialem-szczecineckich.html

http://www.choszczno.policja.gov.pl/zch/aktu/aktu/28606,STOP-Przemocy.html

http://www.gryfice.policja.gov.pl/zgy/aktualnosci/aktualnosci/28609,Miedzynarodowy-Dzien-Bez-Przemocy-w-Powiecie-Gryfickim.html

http://drawsko.policja.gov.pl/zdr/aktualnosci/aktualnosci/28608,Dzien-bez-przemocy-w-powiecie-drawskim.html

http://koszalin.policja.gov.pl/zk/aktual/aktualnosci/28616,Miedzynarodowy-Dzien-Przeciwdzialania-Przemocy-szkolenie-dzielnicowych.html

 

  • prelekcja
  • dzień bez przemocy
  • dzień bez przemocy w województwie zachodniopomorskim