Rozpoczęto przetarg na trzeci etap budowy Trasy Północnej w Szczecinie
Nowy przetarg na inwestycje drogowe w północnej części miasta został ogłoszony. Projekt ma na celu usprawnienie infrastruktury drogowej w obszarach przemysłowych, co może przyczynić się do wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej tego regionu. Mieszkańcy mogą spodziewać się znaczących zmian w ciągu najbliższych lat.

Przetarg na budowę III etapu Trasy Północnej i nowych dróg

Miasto ogłosiło przetarg na realizację projektu pod tytułem „Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ”. Projekt ten obejmuje budowę III etapu Trasy Północnej oraz nowych dróg, które mają obsługiwać tereny inwestycyjne na północy miasta.

Podział projektu na dwie części

Projekt został podzielony na dwie części, co pozwala na bardziej szczegółowe zaplanowanie i realizację zadań.

Część I obejmuje budowę drogi do obsługi terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Stołczyńskiej i Skwarnej oraz budowę drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej. Ta część ma na celu bezpośrednie wsparcie terenów, które już teraz są lub wkrótce będą kluczowe dla rozwoju przemysłowego.

Część II dotyczy budowy Trasy Północnej wraz z połączeniem drogowym obwodnicy Polic. Ta część będzie realizowana w dwóch etapach, co pozwoli na stopniowe wdrażanie zmian i minimalizowanie utrudnień dla mieszkańców i użytkowników dróg.

Terminy realizacji i nadzór

Termin realizacji zadania dla części I wynosi 26 miesięcy od daty zawarcia umowy. Natomiast szczegółowe terminy dla poszczególnych etapów części II nie zostały jeszcze określone. Ważną datą dla potencjalnych wykonawców jest 23 sierpnia br., kiedy to upływa termin składania ofert.

Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Dzięki temu mieszkańcy mogą być pewni, że prace będą prowadzone zgodnie z najwyższymi standardami jakości i terminowości.

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład

Projekt jest dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Dzięki temu dofinansowaniu miasto może liczyć na wsparcie finansowe, które umożliwi realizację tak ambitnych planów infrastrukturalnych.

Inwestycje drogowe w północnej części miasta są kluczowe dla przyszłego rozwoju gospodarczego i poprawy jakości życia mieszkańców. Dzięki nowym drogom i ulepszeniom infrastrukturalnym, północne tereny inwestycyjne staną się bardziej dostępne, co może przyciągnąć nowych inwestorów i stworzyć nowe miejsca pracy.


UM Szczecin