W Szkole Podstawowej nr 71 przy ul. Bośniackiej w Szczecinie w klasach 6 policjantka z KP Szczecin - Dąbie przeprowadziła spotkanie edukacyjno-wychowawcze w ramach projektu „POWER ON”. Istotą zajęć były wykłady z zakresu cyberbezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Szybki rozwój techniki przynosi ludziom mnóstwo korzyści, w tym łatwość komunikacji i szybki dostęp do informacji. Niestety niesie też za sobą negatywne zjawiska w postaci cyberprzemocy i cyberprzestępczości, które coraz częściej dotykają młodych ludzi. W trakcie spotkania uczniowie biorąc czynny udział w zajęciach poznali znaczenie słów „hejt”, mowa nienawiści oraz w jaki sposób zjawiska te naruszają prawa człowieka. Młodzież została uświadomiona o konsekwencjach „hejtu” w internecie, odpowiedzialności karnej oraz kim jest ofiara przestępstwa z nienawiści. Dodatkowo policjantka zwróciła uwagę na problem przemocy rówieśniczej i środków odurzających.


Dlatego właśnie w celu zapobiegania podobnym zjawiskom prowadzone są profilaktyczne działania z młodzieżą. W czasie spotkania między innymi policjantka poruszyła zagadnienia z zakresu stalkingu i niebezpieczeństw płynących z sieci. Uczniowie dowiedzieli się również, jak uchronić się przed staniem się ofiarą i gdzie szukać pomocy.


st.post. Lena Guzik WP KPD , zdjęcie wyk: Beata Racis/ ZKS KMP

  • POWER ON - spotkanie edukacyjne w Szkole Podstawowej nr 71 w Szczecinie
  • POWER ON - spotkanie edukacyjne w Szkole Podstawowej nr 71 w Szczecinie
  • POWER ON - spotkanie edukacyjne w Szkole Podstawowej nr 71 w Szczecinie