Asystent do Spraw Nieletnich KP Szczecin Niebuszewo, odwiedził SP 10 im. Leonida Teligi w Szczecinie ul. Kazimierza Królewicza. Tematem spotkania był program „Cyberdżungla”, a także jaka odpowiedzialność prawna ciąży na osobach nieletnich, które dokonują „przestępstw w sieci”.

W  trakcie spotkania została policjant  poruszył tematykę popełniania przestępstw w „sieci”, konsekwencji prawnych jakich mogą spodziewać się sprawcy „cyberprzestępcy” i przestępstw popełnianych przy wykorzystaniu internetu.  Dodatkowo w trakcie rozmowy została poruszona tematyka „dopalaczy”.

W trakcie dyskusji Asystent do Spraw  Nieletnich pytał uczniów czy słyszeli nazwę „dopalacze”, co wiedzą na te temat, jakie są konsekwencje ich zażywania.

Informował co należy robić w sytuacji kiedy ktoś namawia nas do ich zażywani, a także co robić w sytuacji ich „przypadkowego zażycia”.

W trakcie spotkania padało wiele pytań odnośnie konsekwencji zarówno prawnych jak i zdrowotny, na które  szczegółowo odpowiadał policjant zainteresowanym.

 

mł.asp. Tomasz Biegun/ZKS KMP