Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Szczecin

Święto Policji to data szczególna dla wszystkich funkcjonariuszy. To czas awansów, nominacji, odznaczeń oraz podziękowań dla policjantów i pracowników Policji. To również czas na refleksje o tym, że służba w Policji jest ciężka, wymaga odwagi, poświęcenia, ciągłego doskonalenia się, którego celem jest pomoc i zapewnienie bezpieczeństwa innym.

W uroczystości uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie mł. insp. Przemysław Domagała, Kapelan Policyjny Garnizonu Zachodniopomorskiego Ks. Prałat Piotr Kordula, Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Bezpieczeństwa dr Szczepan Stempiński, Sekretarz Miasta Pan Ryszard Słoka, przedstawiciele Zarządu Terenowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów oraz Pracowników Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, funkcjonariusze naszej jednostki oraz zaproszeni goście.


Dzisiejsza uroczysta zbiórka z okazji miejskich obchodów Święta Policji w Szczecinie, odbyła się na dziedzińcu siedziby zachodniopomorskich policjantów. Oficjalna część wydarzenia rozpoczęła się po złożeniu meldunku przez dowódcę uroczystości.


Uroczystość rozpoczął Komendant Miejski Policji w Szczecinie insp. Piotr Makuch witając wszystkich zebranych gości. Szef szczecińskiej Policji złożył serdeczne życzenia policjantkom, policjantom oraz pracownikom Policji, dziękując za codzienną służbę oraz zaangażowanie w wykonywanie obowiązków służbowych. Pan Komendant podziękował również przedstawicielom władz samorządowych za współpracę oraz instytucjom wspierającym pracę naszych policjantów.


W tym roku w Komendzie Miejskiej Policji w Szczecinie na wyższe stopnie służbowe awansowało 188 policjantów. W korpusie oficerów starszych, Komendant Główny Policji mianował 7 policjantów Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. W korpusie oficerów młodszych Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie mianował 9 policjantów Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Na pierwszy i kolejny stopień w korpusie aspirantów, Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie mianował 94 policjantów Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. W korpusie podoficerów nominacje otrzymało 71 policjantów Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, a w korpusie szeregowych rozkazem personalnym na stopień starszego posterunkowego, Komendant Miejski Policji w Szczecinie awansował 7 policjantów.


Akty mianowania na wyższe stopnie policyjne oraz wyróżnienia i podziękowania wręczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie mł. insp. Przemysław Domagała wspólnie z Komendantem Miejskim Policji w Szczecinie, inspektorem Piotrem Makuchem.


Święto Policji to dzień szczególny dla wszystkich, którzy tworzą naszą formację. Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie Policji bez pracowników Policji. To grupa zawodowa, która swoim wielkim zaangażowaniem i profesjonalizmem wspomaga działalność Policji, dlatego decyzjami Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie oraz Komendanta Miejskiego Policji w Szczecinie wyróżniono łącznie 12 pracowników szczecińskiej jednostki.


W trakcie uroczystości Komendant Miejski Policji w Szczecinie insp. Piotr Makuch pogratulował wyników w służbie oraz złożył życzenia podległym funkcjonariuszom i ich rodzinom. Podziękował również pracownikom Policji, którzy każdego dnia wspierają pracę policjantów i wpisują się w struktury naszej służby.
 
 
ZKS KMP