Czy alkomat trzeba kalibrować?

Alkomat jest coraz chętniej wykorzystywany nie tylko przez odpowiednie służby, ale również przez osoby indywidualne. Każdy posiadacz tego urządzenia przynajmniej raz słyszał o kalibracji alkomatu, ale często zastanawia się, czy wykonanie kalibracji jest faktycznie konieczne. Dlatego dziś odpowiadamy na to pytanie.

Czym jest kalibracja urządzenia?

Kalibrację alkomatu może przeprowadzić tylko specjalista, który posiada do tego odpowiednią wiedzę. Najczęściej z tej usługi można skorzystać w sklepie, w którym kupiło się alkomat. Kalibracja polega na wykonaniu różnych testów i symulacji, które umożliwiają serwisantowi skonfigurowanie oprogramowania. Jest to niezbędne, aby urządzenie działało prawidłowo. Brak kalibracji może spowodować, że alkomat będzie wskazywał nieprawidłowe wartości. Natomiast zafałszowanie wyniku może spowodować, że nieświadomy kierowca rozpocznie jazdę, będąc pod wpływem alkoholu. W przypadku kontroli policji lub stłuczki może zakończyć się to poważnymi konsekwencjami. Dodatkowo regularna kalibracja przedłuża żywotność urządzenia, a więc w ogólnym rozrachunku jest bardzo opłacalna.

Kiedy trzeba przeprowadzić kalibrację alkomatu?

Kalibrację, należy przeprowadzać w kilku sytuacjach. Przede wszystkim urządzenie należy przekazywać do kalibracji w regularnych odstępach czasu, najczęściej co 6 lub 12 miesięcy. Większość urządzeń, należy kalibrować również po wykonaniu określonej liczby badań, gdyż mogą one wpłynąć na rozregulowanie urządzenia. Wartości te producent zawsze wskazuje w instrukcji obsługi alkomatu. Kalibracja niezbędna jest również gdy:

  • urządzenie wskazuje nieprawidłowe wartości np. pokazuje wartość 0,00 promila, gdy użytkownik spożywał alkohol lub wskazuje 0,5 promila, mimo że użytkownik nie spożywał alkoholu;
  • dwa następujące po sobie pomiary znacznie się między sobą różnią;
  • alkomat nie wyświetla żadnych wartości,
  • na wyświetlaczu wyświetla się komunikat o błędzie lub napis „CAL”, „SEN”, „E”;
  • alkomat był nieprawidłowo przechowywany np. został w nagrzanym samochodzie;
  • po spożyciu alkoholu przy kilku pomiarach wykonywanych co 15 minut alkomat cały czas pokazuje tą samą wartość.

Jak widać sytuacji, w której kalibracja jest konieczna jest sporo, ale to tylko pozory. W praktyce większość użytkowników kalibruje urządzenie zgodnie z czasem wskazanym przez producenta i jest to w pełni wystarczające.