Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Szczecin

Ostatnia niedziela kwietnia to Dzień Miast Partnerskich. Jednym z nich dla Szczecina jest niemieckie Bremerhaven. Przy tej okazji lokalnie działające jednostki Policji mają okazję się bliżej poznać.

Policja lokalna w Bremerhaven jest bardzo szczególna. Jest to jedyna istniejąca do dziś policja miejska w Republice Federalnej. Jak to się stało?
 
Wezera coraz bardziej się zamulała, więc senat Bremy musiał szukać nowego portu w dalszej części rzeki. W 1827 r. Wolne Miasto Hanzeatyckie Brema nabyło od Królestwa Hanoweru 87 hektarów ziemi i zbudowało tam nowy port. W ciągu dziesięcioleci zarówno Brema, jak i miasto Bremerhaven były odpowiedzialne za utrzymanie porządku na terenie portu. Inne gminy w pobliżu portu, które dziś od dawna stanowią część obszaru miejskiego Bremerhaven, należały wówczas jeszcze do Królestwa Prus, które z kolei zatrudniało własnych policjantów.
 Po II wojnie światowej wojska okupacyjne z Bremy i Bremerhaven wykorzystywały port jako miejsce zaopatrzenia południowych Niemiec. Bardzo ważne było dla nich, aby Bremerhaven było kierowane przez "szeryfa" według modelu amerykańskiego, który dziś odpowiada dyrektorowi miejscowego urzędu policji.
Dzień 09.06.1945 r. został odnotowany jako dzień urodzin miejscowego organu policji. W dniu 2.8.1947 r. senat Bremy uchwalił ustawę, że policja jest samorządową jednostką gmin Bremen i Bremerhaven.
 
Dzisiaj policja w Bremerhaven jest dumna z tego, że zachowała swój wyjątkowy status policji miejskiej. Około 500 pracowników jest do dyspozycji mieszkańców Bremerhaven przez 365 dni w roku i przez całą dobę. Policja jest reprezentowana w czterech miejscach w Bremerhaven. Oprócz funkcjonariuszy pełniących służbę i patrolujących, w Bremerhaven pracują również policjanci kontaktowi. Są oni osobami kontaktowymi dla obywateli w ich bezpośrednim środowisku życia i zawsze mają dla nich otwarte ucho. Poprzez swoją widoczną obecność na ulicach poprawiają stan bezpieczeństwa w dzielnicach i są bezpośrednim łącznikiem pomiędzy obywatelami a policją. Dalsze informacje na temat policji w Bremerhaven można znaleźć na stronie https://www.polizei.bremerhaven.de/home-en-228.html

tekst: biuro prasowe policji w Bremerhaven

P.s. nasi niemieccy partnerzy piszą o szczecińskiej policji w komunikacie o miastach partnerskich https://www.polizei.bremerhaven.de/blog-leser/tag-der-st%C3%A4dtepartnerschaften.html

 

  • radiowozy z Policji Bremerhaven na miasta
  • dwójka policjantów na tle panoramy Bremenhaven
  • niemiecki policjant na tle promu
  • panorama Bremenhaven zdjęcie lotnicze
  • niemieccy policjanci na motocyklach w mieście
  • niemiecka policjantka przy radiowozie na tle panoramy Bremenheven