Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Szczecin

Pierwsze tegoroczne zajęcia przeprowadzone dla uczniów klas drugich i trzecich o profilu policyjnym w VII Liceum Ogólnokształcącym mieszczącym się przy ul. Jana Styki w Szczecinie zostały już przeprowadzone. Tym razem w przypadku klas drugich dotyczyły zadań Policji wodnej zaś uczniowie klasy trzeciej, zapoznali się z problematyką profilaktyki społecznej.

W trakcie tego spotkania uczniowie „siódemki” objętej patronatem KMP w Szczecinie, rozmawiali o tym jaka jest rola profilaktyki społecznej w pracy Policji oraz jak wykorzystać w niej swoje umiejętności. Spotkanie ze szczecińskimi policjantami było okazją do poszerzenia wiedzy uczestników o zakres uprawnień Policji, procedur postępowania w różnych przypadkach związanych z podejmowanymi przez Policje działaniami.

W trakcie zajęć uczniowie mieli również okazję do wyrażenia swojej refleksji dotyczącej tego czego spodziewają się po służbie w Policji. Podczas spotkania padło wiele pytań, na które odpowiedzi udzielił funkcjonariusz Wydziału Prewencji KMP w Szczecinie.

Spotkania mają na celu nie tylko przybliżenie pracy w Policji, ale również służą do zachęcania młodych ludzi do wstąpienia do tej formacji. Z uwagi na sytuacje związaną ze stanem epidemii zajęcia prowadzone były w reżimie sanitarnym.


 

podkom. Michał Sroka/ZKS KMP