Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Szczecin

Policjant WP KMP w Szczecinie w związku ze zbliżającym się Europejskim Dniem Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi oraz w ramach prowadzonego przez Komendę Miejską Policji w Szczecinie programu „Cyberdżungla”, przeprowadził spotkanie z uczniami Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Wojciechowskiego w Szczecinie. Funkcjonariusz poruszył ważny temat dotyczący zagrożeń i konsekwencji prawnych wynikających z korzystania z internetu.

W trakcie prelekcji omówiono tematykę bycia sprawcą i ofiarą przestępstw internetowych ze zwróceniem uwagi na ofiary handlu ludźmi, do którego bardzo często dochodzi przy użyciu internetu. W czasie spotkania zwrócono również uwagę na nowe zagrożenia związane z użytkowaniem internetu, których ofiarami za sprawą cyber psychomanipulacji padają małoletni użytkownicy sieci.

Cyberprzemoc staje się coraz powszechniejsza. Grupą szczególnie narażoną na bycie ofiara oraz sprawcą przestępstw przy użyciu elektronicznych środków komunikacji są młodzi ludzie. Dlatego tak ważne jest uświadamianie im, że poza korzyściami jakie one dają, kryją się w nich również zagrożenia, wynikające z niewłaściwego ich wykorzystania.

W trakcie spotkania uczniowie uczęszczający do Szkoły Podstawowej Nr 7 w Szczecinie mogli dowiedzieć się jakich konsekwencji karnych mogą spodziewać się sprawcy cyberprzemocy, internetowego hejtu i przestępstw popełnianych przy użyciu internetu i innych środków elektronicznej komunikacji. Dowiedzieli się również, jak zapobiegać niektórym zjawiskom, by nie stać się ofiara cyberprzestępcy.

 

asp. szt. Michał Sroka/ZKS KMP

  • policjant w szkole z uczniami
  • policjant w szkole z uczniami
  • policjant w szkole z uczniami