Policjantka KP Szczecin Dąbie przeprowadziła spotkanie z uczniami klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Zofii Nałkowskiej w Szczecinie. Głównym tematem spotkania była odpowiedzialność prawna osób nieletnich.

Podczas poruszonej tematyki odpowiedzialności prawnej osób nieletnich, policjantka uświadomiła uczniów odnośnie zastosowania przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach wobec nieletnich. Ustawa o której była mowa reguluje między innymi postępowanie wobec nieletniego dopuszczającego się czynu zabronionego w postaci np. rozbojów, bójek i pobić.

W trakcie prelekcji mundurowa omówiła z uczniami przejawy demoralizacji takie jak ucieczki z domu rodzinnego, brak realizacji obowiązku szkolnego oraz agresji wobec rówieśników i następstwa takich zachowań.

 

asp. Agnieszka Bednarek/ZKS KMP

  • policjantka w klasie z uczniami
  • policjantka w klasie z uczniami
  • policjantka w klasie z uczniami