Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Szczecin

W miniony weekend szczecińscy policjanci przeprowadzili na terenie miasta wojewódzkie działania kontrolo-prewencyjne pn. „Prędkość”, a także ogólnopolskie działania „Kaskadowy pomiar prędkości”. Mimo, że nadrzędnym celem działań było egzekwowanie od kierujących pojazdami przestrzegania obowiązujących ograniczeń prędkości, policjanci zwracali również uwagę na każde zachowanie niezgodne z prawem.

Prędkość jest jednym z kluczowych czynników wpływających na ryzyko zaistnienia wypadków drogowych i skalę ich skutków. Niedostosowana do warunków ruchu niesie za sobą zagrożenia związane m.in. z brakiem opanowania pojazdu. Wpływa również w istotny sposób na rodzaj doznanych w wypadku obrażeń.

Weekendowe działania miały charakter prewencyjny. Jednak kierujący, którzy nie stosowali się do ograniczeń prędkości, a szczególnie ci, którzy tę prędkość rażąco przekraczali, nie uniknęli konsekwencji prawnych. Za przekroczenie dozwolonej prędkości o 50 km/h zatrzymanych zostało 18 praw jazdy. Amatorzy jazdy wyścigowej odpowiedzą teraz przed sądem.

Warto zaapelować do kierujących, aby przestrzegali dozwolonych limitów prędkości, a także zmniejszali szybkość w miejscach, gdzie przepisy i zdrowy rozsądek wymagają szczególnej ostrożności. Taka wzmożona czujność niezbędna jest m.in. w okolicach przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerzystów oraz skrzyżowań.

ZKS KMP