Spotkanie z rodzicami uczniów anglojęzycznego SIS, to kontynuacja działań jakie funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie prowadzą na rzecz przeciwdziałania narkomanii i agresji wśród młodych ludzi. Spotkanie miało na celu nie tylko uświadomić rodzicom istniejące zagrożenia, ale również zachęcić do współpracy na rzecz przeciwdziałania zjawiskom potencjalnie niebezpiecznym.

Nie jest możliwe prowadzenie skutecznej profilaktyki na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży bez zaangażowania i współpracy ze strony rodziców. To rodzice znają swoje dzieci najlepiej i to oni najszybciej są w stanie zauważyć jakiekolwiek niepokojące zmiany w zachowaniu swoich pociech. To w końcu rodzicom najbardziej zależy na szczęściu, zdrowiu i bezpieczeństwie dzieci.

Tyle w teorii, a w praktyce - często rodzice nie chcą dopuścić do siebie świadomości, że ich dziecko może mieć lub sprawiać problemy. Zabiegani, przemęczeni, obarczeni mnóstwem codziennych obowiązków i problemów mają nadzieję, że chociaż ze strony dziecka będzie wszystko ok, a nawet jeżeli jest jakiś problem, to samo przejdzie, dziecko wyrośnie, wydorośleje, zmądrzeje i problem sam się rozwiąże. Nie mają czasu, a czasem wręcz boją zmierzyć się z zagrożeniem jakie „puka do drzwi ich domu”.

Jak błędne i brzemienne w konsekwencje może być to podejście opowiadała policjantka prowadząca dzisiejsze zajęcia. Funkcjonariuszka przypomniała rodzicom o ich prawnej odpowiedzialności za swoje dzieci oraz przedstawiła stan prawny regulujący kwestie używek i narkotyków w Polsce.

Opowiedziała o realnych zagrożeniach z jakimi mogą spotkać się ich dzieci i o tym, jak ważny jest dobry kontakt rodzica z dzieckiem, wzajemne zaufanie, ale też obiektywna wiedza i świadomość zarówno jednych i drugich odnośnie zagrożeń i sposobów ich unikania.

Z używkami często w porze idzie agresja i przemoc, które wśród rówieśników - jak pokazują ostanie wydarzenia z Warszawy czy Brześcia Kujawskiego, mogą doprowadzić do tragedii. Zagrożenia były, są i zapewne będą, jednak rolą dorosłych jest uświadamiać je swoim dzieciom, uczyć rozwagi i ostrożności, które pomogą ich uniknąć. Dlatego tak ważnym partnerem w działaniach profilaktycznych na rzecz dzieci i młodzieży, oprócz kadry pedagogicznej są rodzice, z ich całą miłością, odpowiedzialnością i dbałością o dobro własnych dzieci.

 

asp. szt. Agnieszka Waszczyk/ZKS KMP