Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Szczecin

Czyny dokonywane przez osoby nieletnie bardzo często wynikają z uwagi na niski poziom świadomości o odpowiedzialności karnej, zarówno wśród małoletnich jak i ich opiekunów i rodziców. Środowiska szkolne w szczególności zagrożone są określonymi zjawiskami i przestępstwami. W związku z tym policjanci po raz XIII przeprowadzają konkurs „Nieletni Paragraf”.

Konkurs pn. „Nieletni Paragraf” jest to test z wiedzy o odpowiedzialności prawnej nieletnich.

Założeniem akcji jest nie tylko poprawa świadomości nieletnich, ich rodziców, ale także poprawa poczucia obowiązku w zakresie edukowania nieletnich przez szkoły. Konkurs skierowany jest do uczniów, którzy kończąc 13 rok życia wchodzą w okres odpowiedzialności prawnej.

Asystentka ds. nieletnich z komisariatu Policji Szczecin Dąbie, po serii zajęć z zakresu odpowiedzialności prawnej nieletnich 8 maja br. przeprowadziła test wiedzy.

Następnie do półfinału pedagodzy wytypują 3 osobowy zespół, który przygotuje prezentację multimedialną w taki sposób, by była ona przydatna w działaniach profilaktycznych. Pięć najwyżej ocenionych drużyn spotka się w finale już 29 maja 2019r.

 

asp. Agnieszka Bednarek/ZKS KMP