Wczoraj Asystent do Spraw Nieletnich z Komisariatu Niebuszewo sierż. sztab. Biegun Tomasz oraz dzielnicowy st. sierż. Bartłomiej Wesołowski, odwiedzili młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Zamoyskiego w Szczecinie. Głównym tematem prowadzonego przez mundurowych spotkania był prowadzony przez MSWiA program pn. „Narkotyki i dopalacze zabijają”.

W trakcie spotkania funkcjonariusze omówili z uczniami tematykę zagrożeń związanych z zażywaniem środków odurzających tzw. dopalaczy, a także konsekwencji zdrowotnych i prawnych jakie niesie zażywanie narkotyków.

Przypomniano słuchaczom, że dopalacze to poważne zagrożenia dla życia i zdrowia oraz, że są to substancje, które wpływają negatywnie na prace mózgu. Policjanci uświadomili młodzież również o tym, że mogą one występować w różnej postaci, zarówno tabletek, kadzideł, naklejek, itp.

Dodatkowo podczas zajęć policjanci przedstawili spot pt. „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”, który cieszył się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży.

 

 

st. sierż Tomasz Biegun/ZKS KMP