Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Szczecin

Funkcjonariusz z Komisariatu Policji Szczecin Pogodno przeprowadził spotkanie z młodzieżą w Szkole Podstawowej nr 16 przy ul. Chobolańskiej w Szczecinie. Spotkanie zorganizowane zostało w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej pn. ”Narkotyki i dopalacze zabijają” pod hasłem „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”.

Wczoraj Asystent z Wydziału Prewencji ds. Nieletnich z Komisariatu Policji Szczecin Pogodno uczestniczył w spotkaniu z VI Gromadą Zuchową „Zielone Żabki” oraz VI próbną Drużyną Harcerską „Zielone Wilki” im. T. Halika.

Policjant podczas spotkania omówił kampanię edukacyjną „Narkotyki i Dopalacze Zabijają” pod hasłem „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”, której celem jest zwiększenie świadomości młodych ludzi w tematyce związanej z zażywaniem środków odurzających.

Ponadto prelekcja została poszerzona o zagadnienia z „Cyberprzemocy” podczas której mundurowy uświadamiał młodzież, że poza korzyściami jakie dają elektroniczne środki komunikacji, kryją się w nich również zagrożenia, wynikające z niewłaściwego ich wykorzystania.

Mundurowy na koniec spotkania zaprezentował słuchaczom sprzęt policyjny, radiowóz a także ubiór policjanta prewencji.

 

asp. szt. Paweł Krahel/ZKS KMP

  • Zdjęcie kolorowe na któtym widać uczniów Szkoły Podstawowej i policjanta
  • Zdjęcie kolorowe na któtym widać uczniów Szkoły Podstawowej i policjanta
  • zdjęcie kolorowe na którym widać dzieci przy i w radiowozie policyjnym
  • zdjęcie kolorowe na którym widać policjanta z dyplomem kobietę i uczennice
  • zdjęcie kolorowe podziekowanie dla policjanta za przeprowadzoną prelekcje