Przetarg na remont Trasy Zamkowej: oferty do 9 sierpnia
Rozpoczął się przetarg na remont Trasy Zamkowej. Firmy zainteresowane realizacją tego ważnego projektu mogą składać swoje oferty do 9 sierpnia br. Inwestycja obejmie szeroki zakres prac, które mają na celu poprawę infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa użytkowników.

Zakres prac remontowych na Trasie Zamkowej

Przetarg na remont Trasy Zamkowej, jednej z głównych arterii komunikacyjnych miasta, został oficjalnie ogłoszony. Remont obejmie przede wszystkim nitkę wyjazdową z miasta, znajdującą się w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115. Zadanie to jest kluczowe dla poprawy bezpieczeństwa i komfortu podróżowania mieszkańców oraz osób odwiedzających nasze miasto.

W ramach inwestycji zaplanowano szeroki zakres prac, w tym remont obiektów inżynieryjnych takich jak estakady, mosty oraz łącznice. Dodatkowo, modernizacji poddane zostaną dojazdy do tych obiektów. Prace obejmą naprawę powierzchni betonowych, uzupełnianie ubytków, wyrównywanie powierzchni oraz wykonanie nowych powłok malarskich i izolacyjnych. Dzięki temu, trasa zyska nowy, estetyczny wygląd oraz zwiększoną trwałość.

Modernizacja infrastruktury drogowej

Prace remontowe nie ograniczą się jedynie do naprawy konstrukcji. W ramach projektu przewidziano również wymianę wyposażenia, w tym balustrad, nawierzchni, urządzeń dylatacyjnych, barier ochronnych oraz elementów odwodnienia. Modernizacja tych elementów jest niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników trasy oraz jej długotrwałej eksploatacji.

Nie zapomniano również o oświetleniu ulicznym. Przebudowane zostanie oświetlenie wraz z przyłączami kablowymi, co przyczyni się do poprawy widoczności na trasie, a tym samym zwiększenia bezpieczeństwa zarówno kierowców, jak i pieszych. Zmodernizowane oświetlenie wpłynie również na zmniejszenie zużycia energii, co jest istotne z punktu widzenia ekologii i ekonomii.

Terminy i nadzór nad realizacją inwestycji

Przewidywany czas realizacji inwestycji to 24 miesiące od daty zawarcia umowy z wybraną firmą. Jest to ambitny, ale realistyczny termin, który pozwoli na dokładne i staranne przeprowadzenie wszystkich zaplanowanych prac. Nadzór nad realizacją inwestycji będzie sprawować spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o., która posiada doświadczenie w zarządzaniu tego typu projektami.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład

Warto podkreślić, że zadanie to jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Dzięki temu wsparciu możliwe jest przeprowadzenie tak szeroko zakrojonej modernizacji, która przyniesie korzyści nie tylko mieszkańcom, ale również całemu regionowi.

Remont Trasy Zamkowej to inwestycja, która z pewnością wpłynie na poprawę jakości życia w naszym mieście. Zachęcamy firmy do składania ofert i udziału w przetargu, a mieszkańców do śledzenia postępów prac, które przyczynią się do zwiększenia komfortu i bezpieczeństwa na naszych drogach.


Opierając się na: Urząd Miasta