Mali sportowcy z Polski i Niemiec bawili się na stadionie lekkoatletycznym
Na szczecińskim Stadionie Lekkoatletycznym przy ul. Litewskiej 20, 4 czerwca 2024 r., odbyło się wyjątkowe spotkanie polskich i niemieckich przedszkolaków w ramach projektu „Mali sportowcy” organizowanego przez PNWM Euroregionu Pomerania. Wydarzenie miało na celu promowanie aktywności fizycznej oraz integrację międzynarodową najmłodszych uczestników.
 1. Spotkanie polskich i niemieckich przedszkolaków
 2. Różnorodne konkurencje sportowe
 3. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody
 4. Wydarzenie miało charakter integracyjny

Ruch i zabawa odgrywają kluczową rolę w rozwoju dzieci, dlatego Przedszkole Publiczne nr 67 zdecydowało się zorganizować wydarzenie, które ma na celu promowanie zdrowego stylu życia już od najmłodszych lat. Od pierwszej edycji, w zawodach uczestniczą liczne przedszkola ze Szczecina, a z czasem dołączyły do nich również placówki z Niemiec.

Wszystkie dzieci rozpoczęły zawody uroczystym przemarszem dookoła Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego im. Wiesława Maniaka. Po przemarszu nastąpiło wciągnięcie flag na maszty i wspólne odśpiewanie hymnów narodowych, co dodało wydarzeniu wyjątkowego charakteru.

„W trakcie wydarzenia, mali sportowcy będą brać udział w rozmaitych konkurencjach. Będą to między innymi: zabawy bieżne, rzuty do celu, skoki w dal, sztafeta oraz gry zespołowe (np. „zbijak”, piłka nożna)” - zapowiadają organizatorzy wydarzenia.

Każde przedszkole miało możliwość uczestniczenia we wszystkich konkurencjach, przechodząc z jednej stacji do drugiej. Tego typu organizacja pozwoliła dzieciom na wszechstronne zaangażowanie i pełne uczestnictwo w różnych dyscyplinach sportowych.

Celem zawodów „Mali sportowcy” jest:

 • wyrabianie nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego i promowanie zdrowego stylu życia,
 • wdrażanie do przestrzegania zasad współzawodnictwa zespołowego,
 • kształtowanie prawidłowych postaw wobec sukcesu i porażki,
 • promowanie placówek przedszkolnych,
 • integrowanie pracy szczecińskich i niemieckich placówek na rzecz promowania sportu,
 • wzbogacanie wiedzy na temat szczecińskiego sportu,
 • wyszukiwanie talentów i przyszłych sportowców naszego miasta.

Wszyscy uczestnicy zawodów zostali nagrodzeni, niezależnie od wyników. Każde dziecko otrzymało medal, puchar oraz dyplom dla przedszkola, co ma na celu zachęcenie młodych sportowców do dalszej aktywności fizycznej. W tegorocznej edycji wzięło udział siedem placówek, a obecni byli również liczni goście – przyjaciele dzieci.


Na podstawie: UM Szczecin