Koniec naboru na Stypendia Twórcze w Szczecinie już w czwartek
Szansa dla artystów i kulturotwórców ze Szczecina! Trwa nabór wniosków o stypendia twórcze - ostatnie chwile, by wykorzystać tę możliwość. Szczeciński magistrat zachęca do aplikowania o wsparcie finansowe, które pomoże zrealizować autorskie projekty w różnych dziedzinach artystycznych. Nie przegap okazji i sprawdź, co jest potrzebne do złożenia wniosku.
  1. Ostatnie dni na składanie wniosków o stypendia twórcze do 29 lutego.
  2. Stypendia przeznaczone dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury.
  3. Obszar wsparcia obejmuje literaturę, muzykę, film, taniec, teatr, sztuki wizualne oraz animację i edukację kulturalną.
  4. Stypendia przyznawane są na realizację autorskiego projektu twórczego lub projektu z zakresu upowszechniania kultury w Szczecinie.
  5. Wnioski należy przesyłać elektronicznie i w wersji papierowej do Urzędu Miasta Szczecin.
  6. Do wniosku w wersji elektronicznej należy dołączyć załączniki w postaci skanów, zdjęć lub pliku PDF, w tym życiorys artystyczny i rekomendacje projektu.
  7. Stypendium przyznaje Prezydent Miasta Szczecin na podstawie rekomendacji komisji stypendialnej.
  8. Projekt musi zostać zrealizowany do końca 2024 roku.
  9. Kwota stypendium waha się między 4000 zł a 22000 zł brutto.
  10. Stypendysta zobowiązany jest do złożenia sprawozdania po zakończeniu projektu.

Końcowy dzwonek dla lokalnych artystów i osób związanych z kulturą w Szczecinie! Jeszcze tylko do końca lutego można zgłaszać swoje wnioski o stypendia twórcze, które oferuje magistrat. Te jednorazowe, finansowe wsparcia to nie tylko szansa na rozwój osobisty i zawodowy, ale i okazja do wzbogacenia kulturalnego krajobrazu Szczecina. Wsparcie jest dostępne dla szerokiego spektrum działań artystycznych - od literatury, przez muzykę, aż po sztuki wizualne. Aplikacje przyjmowane są zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej, co ułatwia proces aplikacyjny.

Aby wniosek został rozpatrzony, konieczne jest dołączenie do niego m.in. życiorysu artystycznego oraz rekomendacji projektu. Więcej informacji na temat wymaganych dokumentów i procedury aplikacyjnej można znaleźć na oficjalnej stronie Urzędu Miasta Szczecin. Jak przypomina Marta Kufel z Centrum Informacji Miasta UM Szczecin, niezwykle ważne jest, aby złożyć wniosek w terminie - decydują o tym data wpływu wniosku w wersji papierowej lub data stempla pocztowego dla wniosków nadesłanych pocztą.

Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Prezydent Miasta Szczecin, kierując się rekomendacjami specjalnie powołanej do tego celu komisji stypendialnej. Lista stypendystów zostanie upubliczniona, a projekt musi zostać zrealizowany do końca 2024 roku. Stypendium, którego kwota może wynieść od 4000 zł do 22000 zł brutto, wypłacane jest jednorazowo. To unikalna okazja, aby zrealizować autorski projekt artystyczny i przyczynić się do rozwoju kultury w Szczecinie.

Stypendia te nie tylko wspierają lokalną twórczość, ale również podkreślają znaczenie kultury w życiu społecznym Szczecina. To szansa dla artystów na pokazanie swojego talentu i zrealizowanie projektów, które bez finansowego wsparcia mogłyby nigdy nie ujrzeć światła dziennego. Warto więc sięgnąć po tę możliwość i wnieść swój wkład w bogactwo kulturalne miasta.


Na podst. UM Szczecin