Akademia Młodego Prawnika to nowatorski i innowacyjny projekt edukacyjny, którego organizatorem jest Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Jest on adresowany do uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VIII) oraz ponadpodstawowych, tj. liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I i II stopnia z województwa zachodniopomorskiego.

Misją Akademii Mlodego Prawnika jest popularyzowanie wiedzy prawnej wśród dzieci i młodzieży, przede wszystkim poprzez wskazanie, że prawo towarzyszy każdej sferze naszego życia. Projekt zakłada takze kształtowanie świadomości prawnej wśród najmłodszych.

Do drugiej edycji projektu zostali zaproszeni funkcjonariusze Wydziału Prewencji KMP w Szczecinie, gdzie podczas spotkania z młodzieżą został zrealizowany temat: „Agencie podaj łapę. Zasady pracy psa policyjnego i jego opiekuna”.

W części merytorycznej wykładu nakreślono słuchaczom strukturę Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie oraz przekazano wiedzę w zakresie szkolenia  i pracy przewodnika psa służbowego. Dla młodzieży przygotowano ponadto prezentację pokazu umiejętności policyjnych psów służbowych, która została owacyjnie przyjęta nie tylko przez młodzież ale również przez organizatorów i wykładowców Uniwersytetu.

Po zakończonym spotkaniu był czas na dyskusję na tematy bezpiecznego zachowania się w przypadku kontaktu z niebezpiecznym zwierzęciem oraz odnośnie codziennej służby policjanta.           

           

asp.szt. Paweł Krahel/ mgr. US Dominika Trzeszczoń