Przedszkole Publiczne nr 9 znajdujące się przy ul. K. Napierskiego 13 w Szczecinie w ramach projektu „ Uniwersytet Malucha” odwiedziła policjantka z Komisariatu Policji Szczecin Dąbie

Głównym celem spotkania  było przekazanie przez mundurową  informacji na temat bezpiecznych zachowań  przedszkolaków oraz nabycie przez nich umiejętności prawidłowego zachowania się w trudnych sytuacjach na terenie placówek oświatowych i poza nimi.

Policjantka przy współpracy z Panią „ STOP” oraz pedagogami omówiła z dziećmi wiedzę z zakresu bezpieczeństwa, która pozwoli przyswoić najmłodszym treści profilaktyczne dotyczące bezpieczeństwa.

Proponowane ćwiczenia stworzą im możliwość nabywania prawidłowych nawyków i umiejętności radzenia sobie z obliczu zagrożenia.

Dzieci były bardzo zaangażowane , a także aktywne podczas omawiania dzisiejszego projektu.

 

st.post. Lena Guzik/ zdjęcie wyk: Marta Nowak