Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie przy współpracy z funkcjonariuszami Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Szczecinie prowadzili wzmożone działania własne „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego". Mimo iż nadrzędnym ich celem było egzekwowanie przestrzegania przepisów mających ścisły związek z bezpieczeństwem niechronionych uczestników ruchu drogowego, policjanci zwracali uwagę na każde zachowanie niezgodne z prawem. Funkcjonariusze obserwowali także zachowania kierujących przy pomocy drona oraz na kamerach monitoringu.

Genezą policyjnych działań jest troska o bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów – tych użytkowników dróg, którzy w żaden sposób nie są chronieni nadwoziem pojazdu a wręcz są zagrożeni kontaktem z nim. W czwartek większym niż zwykle nadzorem zostały objęte odcinki dróg, skrzyżowania oraz przejścia dla pieszych, w których ryzyko powstania wypadku jest największe.


Pomimo coraz większej świadomości społecznej trzeba nadal pamiętać, że zagrożenie wypadkami wciąż jest realne. Odnosząc się, chociażby do zdarzeń z udziałem pieszych to zatrważa fakt, że wciąż blisko połowa wypadków z ich udziałem miała miejsce właśnie na wyznaczonych przejściach. Dlatego w ramach realizowanych już po raz kolejny w tym roku działań policjanci zwracali szczególną uwagę na zachowania kierowców wobec pieszych, zwłaszcza w obrębie oznakowanych przejść dla pieszych.


Nadzorem objęte zostały miejsca, które są szczególnie niebezpieczne dla pieszych np. przejścia przez ruchliwe jezdnie lub przejścia, na których doszło do potrąceń pieszych. Jednocześnie prowadzone były przedsięwzięcia edukacyjne, w ramach których policjanci przekazywali uczestnikom ruchu drogowego informacje o zagrożeniach pieszych na drodze oraz potrzebie znajomości i przestrzegania przepisów prawa.


Podczas wczorajszych działań funkcjonariusze ze szczecińskiej „drogówki” wspólnie z Żandarmerią Wojskową ujawnili wykroczenia w relacjach kierujący – pieszy. Większość z nich to nadmierna prędkość, powyżej dopuszczalnej, w rejonie przejść dla pieszych, a także nieustąpienie pierwszeństwa osobom wchodzącym na takie przejście,


Warto przypomnieć, że uczestników ruchu drogowego obowiązują zasady ostrożności, szczególnej ostrożności i ograniczonego zaufania. Mimo, że dotyczą wszystkich to podwójnie zdeterminowani do ich stosowania powinni być piesi, którzy przy wypadku i kontakcie z nadwoziem pojazdu zawsze przegrają. Ostrożny pieszy to taki, który podczas przekraczania jezdni, bez względu na posiadane pierwszeństwo, pamięta o obserwacji pojazdów upewniając się, czy kierowca prawidłowo reaguje na jego obecność na drodze. Co istotne kierujący pojazdem widząc znak informacyjny o przejściu dla pieszych powinien, zgodnie z przepisem, zmniejszyć prędkość a zwiększyć uwagę.

 

ZKS KMP

  • Szczecińskie działania „Niechroniony Uczestnik Ruchu Drogowego”
  • Szczecińskie działania „Niechroniony Uczestnik Ruchu Drogowego”
  • Szczecińskie działania „Niechroniony Uczestnik Ruchu Drogowego”
  • Szczecińskie działania „Niechroniony Uczestnik Ruchu Drogowego”
  • Szczecińskie działania „Niechroniony Uczestnik Ruchu Drogowego”
  • Szczecińskie działania „Niechroniony Uczestnik Ruchu Drogowego”
  • Szczecińskie działania „Niechroniony Uczestnik Ruchu Drogowego”
  • Szczecińskie działania „Niechroniony Uczestnik Ruchu Drogowego”
  • Szczecińskie działania „Niechroniony Uczestnik Ruchu Drogowego”
  • Szczecińskie działania „Niechroniony Uczestnik Ruchu Drogowego”