Jak kontrolować wentylację w domu?

Sprawna wentylacja domu jest warunkiem koniecznym do utrzymania go w dobrej kondycji oraz do zapewnienia jego mieszkańcom nieprzerwanego dostępu do świeżego powietrza. Aby system wentylacji działał poprawnie, należy go regularnie kontrolować. Nie jest to ani trudne, ani też nie zajmuje dużo czasu.

Kontrola wentylacji grawitacyjnej a przepisy prawa

Kontrolę wentylacji (także kanałów i przewodów spalinowych oraz dymowych) reguluje rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych. Zgodnie z nim instalacje i urządzenia wentylacyjne, muszą zapewniać skuteczną wymianę powietrza w pomieszczeniach.

Z rozporządzenia wynika także, że wentylację należy utrzymywać w takim stanie technicznym, który zapewnia jej poprawne funkcjonowanie i niezawodność. Wentylacja musi być również drożna i szczelna a jej otwory cechować się odpowiednią szerokością. To właśnie dlatego właścicieli mieszkań raz do roku odwiedza kominiarz.

Czy przepisy prawa regulują przegląd wentylacji mechanicznej?

Przepisy prawa krajowego nie obejmują kontroli wentylacji mechanicznej, czyli nie narzucają jej regularnych przeglądów. Konieczność kontrolowania jej stanu wynika jedynie z zaleceń producentów urządzeń wentylacyjnych. I to właśnie ich należy przestrzegać. Dotyczy to zarówno wentylacji mechanicznej, jak i rekuperacji, którą oferuje na przykład hurtownia Ventido.pl.

W hurtowni, od specjalistów, dowiemy się na pewno, jak dbać o zakupiony sprzęt. Uzyskamy także informacje na temat tego, jak często i w jaki sposób prowadzić konserwację wentylacji mechanicznej. Wiedzę tą możemy też uzyskać wpisując w Internecie hasło rekuperacja Szczecin, które przekieruje nas na odpowiednią stronę www.

Czy można samodzielnie sprawdzić działanie wentylacji grawitacyjnej?

Jeśli chcemy sprawdzić czy wentylacja działa prawidłowo, nie musimy czekać na wizytę kominiarza. Możemy to sprawdzić samodzielnie. Kontrolę należy przeprowadzić w chłodny dzień, kiedy różnica temperatur między domem a dworem wynosi około 12°C. Tylko w takich warunkach wentylacja grawitacyjna działa poprawnie.

Dlaczego? Ponieważ potrzebuje dopływu chłodnego powietrza z dworu (nawiewnikami lub uchylonym oknem), które „wypycha” z pomieszczeń to ciepłe i zużyte. Niestety tylko przy tak dużej różnicy temperatur dochodzi do tego zjawiska, które oczywiście wynika z różnicy gęstości pomiędzy powietrzem ciepłym a chłodnym.

Jak kontrolować wentylację grawitacyjną?

Kontrolę wentylacji prowadźmy w bezwietrzny, chłodny dzień, przy otwartych nawiewnikach lub uchylonym oknie. Potrzebna nam też będzie papierowa serwetka lub zapalona świeczka, które należy przystawić do kratki wentylacyjnej. We właściwie działającej wentylacji, płomień świecy skieruje się w kierunku kratki; serwetka natomiast - "przyklei" się do niej.

Jeśli jednak nic się nie stanie, czyli płomień i serwetka nie przechylą się w żadną stronę, znaczy to, że w naszym domu nie wytworzył się ciąg powietrza. To zła sytuacja, podobnie jak ta, w której serwetka lub płomień odchylają się od kratki. Świadczy to o tzw. ciągu wstecznym, czyli nawiewaniu powietrza kanałem wentylacyjnym do pomieszczeń, zamiast usuwaniu go tą właśnie drogą.

Po czym poznać źle działającą wentylację?

Oznakami źle działającej wentylacji jest unoszący się w powietrzu zapach stęchlizny oraz wysoka wilgotność pomieszczeń, objawiająca się skraplaniem pary wodnej na szybach (i nie tylko). Kolejnym z objawów może być wolne schnięcie prania czy płytek w łazience po kąpieli. Najgorszym z objawów jest pojawiająca się na ścianach pleśń.

Dodatkowo, w budynkach o złej wentylacji, ich mieszkańcy dość często odczuwają różne dolegliwości somatyczne: bóle głowy, zmęczenie, podrażnienia oczu i błon śluzowych. Do tego domowników męczą infekcje układu oddechowego.

Co daje wentylacja mechaniczna?

Dzięki wentylacji mechanicznej jesteśmy uniezależnieni od czerpania powietrza uchylonym oknem lub nawiewnikami. Jej działanie oparte jest bowiem o wentylatory zasilane prądem, które są odpowiedzialne za wytworzenie ciągu powietrza.

A jeśli dodatkowo zdecydujemy się na wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, do naszych pomieszczeń trafi świeże, ogrzane i oczyszczone powietrze - dzięki znajdującym się w systemie rekuperacji filtrom. Należy oczywiście pamiętać o ich regularnej konserwacji i o czyszczeniu kanałów wentylacyjnych.