Zarząd Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy Oddziale Prewencji Policji w Szczecinie zorganizował spotkanie z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy. Podczas uroczystości podsumowano działalność Klubu oraz przyznane zostały odznaczenia i wyróżnienia.

Światowy Dzień Krwiodawcy obchodzony jest 14 czerwca - w dzień urodzin austriackiego lekarza patologa i immunologa Karla Landsteinera, który w 1901 roku odkrył grupy krwi, za co w 1930 roku otrzymał Nagrodę Nobla. Święto zostało ustanowione w 2004 roku z inicjatywy kilku organizacji, na czele ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO).Tego dnia wyrażane jest uznanie, podziw i szacunek dla wszystkich tych, którzy oddają bezinteresownie własną krew, aby ratować zdrowie i życie ludzi.


Święto to jest okazją do spotkania się krwiodawców z Klubu HDK PCK przy OPP w Szczecinie, które miało miejsce w siedzibie Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie w dniu 14 czerwca 2022 r.
W wydarzeniu wzięli udział Pierwszy  Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Ryszard Gan, Komendant Miejski Policji w Szczecinie insp. Piotr Makuch, Prezes Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego PCK Grzegorz Szymański, Zastępca Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie Anna Lipińska oraz Przewodniczący NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego kolega Marian Boguszyński.


Klub HDK PCK przy Oddziale Prewencji Policji w Szczecinie istnieje już 48 lat, skupia 60 policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie oraz Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Na swoim koncie posiada ponad 2000 litrów krwi. Celem działalności Klubu jest zrzeszanie krwiodawców, organizowanie akcji poboru krwi oraz propagowanie idei honorowego krwiodawstwa.


Podczas uroczystości Zarząd Klubu przedstawił sprawozdanie z działalności Klubu za lata 2019 - 2021. Członkowie i sympatycy Klubu w tym okresie wykazali się dużym zaangażowaniem w niesienie bezinteresownej pomocy w ratowanie życia innym, oddając 250 litrów krwi na rzecz Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie. Równie ważnym punktem spotkania było wręczenie odznaczeń i wyróżnień.
Podzcas uroczystego spotkania odznakę Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża otrzymał insp. Adam Szeliński Dowódca OPP w Szczecinie. Dowódca od kilkunastu lat wspiera ideę czerwonokrzyską oraz działalność Klubu HDK PCK przy OPP w Szczecinie.
Odznaki Zasłużony Honorowy Dawca Krwi otrzymali:

  • I stopnia – nadkom.Dariusz Boruczyński z KWP w Szczecinie i asp.Tomasz Podgórski z KMP Szczecinie oraz
  • III stopnia - Sebastian Weiss z OPP w Szczecinie.

Odznaka I stopnia Zasłużony Honorowy Dawca Krwi przysługuje krwiodawcy - mężczyźnie, który oddał co najmniej 18 litrów pełnej krwi, natomiast odznaka III stopnia Zasłużony Honorowy Dawca Krwi przysługuje krwiodawcy - mężczyźnie, który oddał co najmniej 6 litrów pełnej krwi.      
Odznakę NSZZ P. województwa zachodniopomorskiego z okazji 45 – lecia Klubu HDK PCK przy OPP w Szczecinie otrzymał Konrad Wołoszyn z Komisariatu Policji Szczecin Dąbie KMP w Szczecinie.
Odznakę Honorowy Dawca Krwi Zasłużony Dla Zdrowia Narodu otrzymał mł.insp. Jarosław Czaja Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Pyrzycach. Odznakę Honorowy Dawca Krwi Zasłużony Dla Zdrowia Narodu nadaje się krwiodawcy, który  oddał co najmniej 20 litrów pełnej krwi.
Na zakończenie uroczystości Anna Lipińska Zastępca Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie wręczyła nadkom. Marcinowi Kłosińskiemu z  Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie podziękowania za oddanie 55 litrów.

Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Ryszard Gan pogratulował wyróżnionym członkom Klubu oraz podziękował za ich zaangażowanie i ofiarność w niesienie pomocy potrzebującym.

podinsp. Ryszard Kurzyński