Szczecińscy Policjanci nieustannie prowadzą akcję informacyjną mającą na celu ograniczenie zjawiska kradzieży z włamaniami do mieszkań oraz do altanek ogrodowych. W okresie zimowym szczególnie narażone na kradzieże są miejsca do których mieszkańcy naszego miasta rzadziej uczęszczają.

Do miejsc tych należą ogrody działkowe. Funkcjonariusz Wydziału Prewencji KMP w Szczecinie przeprowadził działania profilaktyczno - informacyjne dla właścicieli działek, podczas których zwrócono uwagę na bezpieczeństwo mienia i bezpieczeństwo osób korzystających z uroków ogrodów działkowych.


Zdarza się, iż Rodzinne Ogrody Działkowe są miejscem przebywania osób bezdomnych, jak również tych, którzy z rożnych przyczyn wybrali ogrody jako miejsce swego zamieszkania. Działania profilaktyczno – informacyjne mają również na celu nawiązanie kontaktu z administracjami Rodzinnych Ogrodów Działkowych by przekazać dane dotyczące odpowiedniego zabezpieczenia nieużywanych altanek ogrodowych w porze zimowej oraz informowania osób zamieszkujących na działkach o możliwości uzyskania pomocy. W trakcie spotkań z właścicielami działek oraz z przedstawicielami Zarządów Rodzinnych Ogródków Działkowych naszego miasta Policjant informował o możliwości oznakowania sprzętu oraz innych wartościowych przedmiotów w Komisariatach Policji.


Spotkania z działkowcami cieszyły się bardzo przyjaznym odbiorem ze strony właścicieli. podczas działań podkreślano, iż kontrole ogródków działkowych będą miały charakter cykliczny.

 

asp. sztab. Paweł Krahel/ZKS KMP

  • Zauważyłeś niepokojące zdarzenia na działce? Nie czekaj! Zgłoś! Kolejna akcja profilaktyczna szczecińskich policjantów
  • Zauważyłeś niepokojące zdarzenia na działce? Nie czekaj! Zgłoś! Kolejna akcja profilaktyczna szczecińskich policjantów