Funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie spotkali się wczoraj z dyrektorami, gronem pedagogicznym oraz uczniami klas pierwszych w 5 Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Asnyka w Szczecinie. Spotkanie dotyczyło zabezpieczenia palcówek oświatowych i edukacyjnych przed wtargnięciem osób obcych na teren szkoły.

Spotkanie było również okazją do omówienia stanu wiedzy uczniów w zakresie prawa karnego, pojęcia osoby małoletniej i nieletniej w postępowaniu karnym oraz bezpieczeństwa podczas korzystania z internetu. Policjanci przekazali uczniom cenne informacje o czyhających na młodego człowieka wstępującego w progi dorosłości zagrożeniach w sieci.

Na zakończenie spotkania funkcjonariusze przedstawili także strukturę organizacyjną Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie oraz opisali charakterystykę zawodu Policjanta i zadania poszczególnych wydziałów w Policji. Spotkania z Policją mają przed w wszystkim na celu uświadamiać uczniom, że unikanie ryzykownych zachowań podnosi poziom ich własnego bezpieczeństwa. Po spotkaniu Funkcjonariusze Policji odpowiadali na pytania zadawane przez zaciekawioną wykładem młodzież.

 

asp.sztab. Paweł Krahel/ZKS KMP

  • Szczecińscy policjanci radzili, jak zabezpieczyć szkoły przed wtargnięciem nieuprawnionych osób
  • Szczecińscy policjanci radzili, jak zabezpieczyć szkoły przed wtargnięciem nieuprawnionych osób
  • Szczecińscy policjanci radzili, jak zabezpieczyć szkoły przed wtargnięciem nieuprawnionych osób