Policjanci Referatu Wodnego w swojej codziennej służbie poza zapobieganiem i wykrywaniem wykroczeń oraz przestępstw dbają przede wszystkim o bezpieczeństwo osób przebywających na akwenach oraz terenach przywodnych.

Policyjni „Wodniacy” kontrolując ruch odbywający się na Odrze, zauważyli niebezpieczny obiekt poruszający się środkiem toru wodnego. Po dopłynięciu okazało się, że jest to ogromna kłoda niesiona prądem rzeki. Drzewo było częściowo zanurzone, a przez to trudno widoczne. Kolizja przy większej prędkości,  nawet dużej jednostki z taką przeszkodą groziła zatonięciem łodzi i obrażeniami pasażerów.

Policjanci wraz z kolegami z WOPR-u ściągnęli niesioną prądem rzeki kłodę i zabezpieczyli doraźnie do najbliższego bezpiecznego brzegu. Odpowiednie służby zostały powiadomione o konieczności usunięcia drzewa.

Sternikom oraz osobom wypoczywającym nad wodą Policja przypomina o zachowaniu szczególnej ostrożności, dostosowania prędkości do warunków pogodowych oraz najważniejsze – zachowania zdrowego rozsądku.

 

sierż. szt. Rafał Nicki/ZKS KMP