Przed Policjantami Referatu Wodnego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie Nowy Rok stawia kolejne zadanie, jakim jest sprawowanie pieczy nad tak zwanymi obrębami ochronnymi. Wczoraj Policyjni „Wodniacy” zatrzymali trzech młodych mężczyzn poławiających ryby w miejscu zabronionym. Nie posiadali również uprawnień do wędkowania oraz nie wykupili stosownych zezwoleń.

Wędkarzy nie odstraszyła nawet tablica informacyjna o zakazie połowu w obrębie ochronnym, wystawiona przez Straż Rybacką. Poza postępowaniem przed sądem, od mężczyzn zabezpieczony został sprzęt wędkarski o którego losie zadecyduje uprawniony organ.

Przypomnijmy – zgodnie z art. 14 Ustawy o Rybactwie Śródlądowym – w miejscach stałego tarła oraz rozwoju narybku mogą być ustanawiane obręby ochronne. W obrębach zaś zabrania się połowu oraz wszelkich czynności szkodliwych dla ryb. Przestępstwo to jest zagrożone sankcją grzywny, karą ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

W rejonie Szczecina obrębami ochronnymi objęte zostały między innymi Kanał Cegielinka oraz Kanał Klucki.

 

sierż. sztab. Rafał Nicki/ZKS KMP

 

  • Kontrole szczecińskich „Wodniaków” w obrębach ochronnych – trzech amatorów nielegalnych połowów ryb zostało zatrzymanych
  • Kontrole szczecińskich „Wodniaków” w obrębach ochronnych – trzech amatorów nielegalnych połowów ryb zostało zatrzymanych
  • Kontrole szczecińskich „Wodniaków” w obrębach ochronnych – trzech amatorów nielegalnych połowów ryb zostało zatrzymanych
  • Kontrole szczecińskich „Wodniaków” w obrębach ochronnych – trzech amatorów nielegalnych połowów ryb zostało zatrzymanych